Práca v Sydney od AustraliaOnline

AustraliaOnline ponúka veľa pracovných príležitostí v pohostinstve, upratovaní kancelárií alebo na stavbách. Táto služba je súčasťou servisu, ktorý AustraliaOnline ponúka štandardne všetkým svojim klientom.

Ako sa čo najlepšie pripraviť na štúdium Cambridge-ských kurzov

Často študentom odpovedáme na otázky, ako sa čo najlepšie pripraviť na štúdium kurzov Cambridge. V tomto článku sa pokúsim zhrnúť aspoň tie najzákladnejšie zásady, pri dodržovaní ktorých bude váš nástup na štúdium Cambridge pohodou…

Rozbiehame unikátny program Work and Travel China

Po dlhých prípravách ponúka AustraliaOnline nový, absolútne unikátny produkt Work and Travel China. Ide o atypické spojenie štúdia angličtiny, výuky angličtiny čínskych detí a cestovania po Číne…

Zdravotná prehliadka pred podaním žiadosti

Žiadateľ o študentské vízum má teraz možnosť (od 01.01.2005) vykonať zdravotnú prehliadku ešte pred podaním žiadosti a tým celý proces urýchliť.