Finančné krytie (zaistenie)

Čo je to finančné krytie?

Z pohľadu ambasády finančné krytie predstavuje prostriedky, z ktorých môžete čerpať v čase vášho pobytu v Austrálii. Je preto nevyhnutné, aby sa jednalo o financie disponibilné, teda také, ktoré máte kedykoľvek k dispozícii a ku ktorým máte preukázateľný prístup (napríklad prostredníctvom e-bankovníctva alebo platobnej karty). Podstatou finančného zabezpečenia je to, aby sa študenti alebo ich blízki nedostávali počas ich pobytu v Austrálii do problémov spojených s nedostatkom financií a nemali tak tendenciu porušovať podmienky študentských víz.

Finančné krytie môže byť vyžadované u študentských (respektíve dependant) alebo turistických vízach.

Ak žiadateľ nepreukáže dostatočné finančné krytie, môže to viesť k zamietnutiu víz.

Kto ho musí preukázať?

Hoci dostatočné finančné krytie musí mať zaistené každý žiadateľ, preukazujú ho výhradne len žiadatelia s vyššou rizikovosťou alebo sa financie dokladajú dodatočne na základe vyžiadanie imigračného.

V prípade kombinácie národnosti sa strednou rizikovosťou (výnimočne môže platiť aj pre CZ / SK) a školou s najvyššou rizikovosťou platia prísnejšie podmienky pre žiadosť o víza.

Príklad:Občan Maďarska sa rozhodne pre štúdium odbornej školy (VET) s vysokou rizikovosťou. Platia teda prísnejšie podmienky na víza a preto bude musieť doložiť okrem iného aj výšku finančného krytia.

V prípade turistických víz záleží na konkrétnej situácii, respektíve úradníkovi, či bude doklady o preukázanie finančného krytia vyžadovať, alebo nie.

Ako sa finančné krytie počíta?

Aby Vaša žiadosť na ambasáde obstála, musíte na požadovanú dobu vášho pobytu v Austrálii preukázať dostatočné finančné krytie pre vás, prípadne aj ostatných členov rodiny (ak sú súčasťou žiadosti). V prípade žiadateľov z Čiech a zo Slovenska je táto doba obmedzená max. 12 mesiacmi. Ak teda žiadate o víza, ktoré majú byť vydané na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, preukazujete len prvých 12 mesiacov. Ak je váš pobyt kratší ako 12 mesiacov, preukazujete finančné prostriedky na dobu úmernú vášmu plánovanému pobytu (štúdium + prázdniny).

Finančné krytie sa skladá z nasledujúcich nákladov:

DruhŽiadateľPožadovaná čiastka finančného krytia
Životné nákladyŽivotné náklady
Partner/-ka
Prvé dieťa
Každé ďalšie dieťa
1 691 AUD/mesiac*
35 % (592 AUD/mesiac)*
15 % (592 AUD/mesiac)*
15 % (253 AUD/mesiac)*
ŠkolnéHlavný žiadateľ
Deti hlavného žiadateľa - školou povinné (5-18 rokov)
Zbytok nezaplateného školného max. do prvého roku štúdia
Za každé dieťa 10 000 AUD/rok
Cestovné nákladyHlavný žiadateľ
Ostatní členovia rodiny
2 000 AUD
2 000 AUD za každého

*čiastky sú zaokrúhlené

U turistických víz sa finančné krytie počíta obdobne s tým rozdielom, že sa nepočíta so školným neplnoletých detí a pobyt je spravidla ďaleko kratší než u študentských víz.

Príklad počítania finančného krytia:

Žiadateľ, ktorý je zapísaný na 2 ročný kurz, ktorý vopred uhradil 1 semester, teda 2500 AUD bude musieť preukázať finančné krytie:

Životné náklady12 x 1 690,83 AUD = 20 290 AUD
Neuhradené školné2 500 AUD (do 1. roku štúdia)
Cestovné náklady2 000 AUD
Celková čiastka24 790 AUD

+ Ak by s vami cestovala manželka a dieťa vo veku napr. 10 rokov, tak by sa pripočítalo:

Životné náklady (manželka)12 x 591,66 AUD = 7 100 AUD
Životné náklady (dieťa)12 x 253,33 = 3 040 AUD
Školné (dieťa)10 000 AUD
Cestovné náklady (manželka)2 000 AUD
Cestovné náklady (dieťa)2 000 AUD
Celková čiastka48 930 AUD

Aké doklady potrebujem k preukázaniu finančného krytia?

Legislatíva nepozná obmedzenie zdroja finančného krytia. V praxi je však zdroj, odkiaľ môžu finančné prostriedky pochádzať, obmedzený. Samozrejme, ideálne je ak máte vlastné finančné prostriedky na svojom bankovom účte, nejedná sa však zďaleka o jediný spôsob ako finančné krytie preukázať. Finančné krytie môže pochádzať napr. od členov najbližšej rodiny (rodičia, súrodenci, partner). Úradníci neskúmajú len výšku finančného krytia, ale tiež zdroj týchto prostriedkov (teda pôvod) a prístup k týmto prostriedkom.

Príklady preukázania finančného krytia:

Kto financie poskytujeAké dokumenty dokladáteAké dokumenty dokladáteAké dokumenty dokladáte
Forma preukázaniaPreukázanie pôvodu finančných prostriedkovPreukázanie prístupu k finančným prostriedkom
Žiadateľ
(študent)
posledný mesačný výpis z osobného bankového účtuVlastné zdroje, doklad o zrušení sporenia, vkladné knižky a podobne-
Žiadateľ
(zamestnanec)
posledný mesačný výpis z osobného bankového účtupracovná zmluva/3 posledné výplatné pásky/potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu-
Žiadateľ
(zamestnanec)
posledný mesačný výpis z osobného alebo podnikateľského bankového účtukópia živnostenského oprávnenia/výpis z obchodného registra + daňové priznania za posledný rok-
Iná osoba
(zamestnanec)
posledný mesačný výpis z osobného bankového účtupracovná zmluva/3 posledné výplatné pásky/potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmudispozičné právo k účtu
Iná osoba
(podnikateľ)
posledný mesačný výpis z osobného alebo podnikateľského bankového účtukópia živnostenského oprávnenia/výpis z obchodného registra + daňové priznania za posledný rokdispozičné právo k účtu
Iná osoba
(dôchodca)
posledný mesačný výpis z osobného bankového účtuvýmera zo správy sociálneho zabezpečenia o výške dôchodkudispozičné právo k účtu

Uvedená tabuľka je veľmi orientačná a vždy záleží na konkrétnej situácii každého klienta. Medzi ostatné zdroje patrí predaj hnuteľného i nehnuteľného majetku, pôžička od bankovej inštitúcie, vypovedaný termínovaný účet a podobne. Naši migrační poradcovia majú s preukazovaním finančného krytia bohaté skúsenosti a radi vám poradia najvhodnejší spôsob.

Preukazovanie finančného krytia je veľmi individuálna záležitosť, preto ho s nami vždy dôkladne vopred konzultujte.

Kontakty

Dohodni si konzultáciu

Markéta Kumstátová
Markéta Kumstátová
Mobil: +420 733 123 999
Skype: australiaonline.praha
Email: marketa@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Prahe
môžete skontaktovať cez:

SKYPE

australiaonline.praha

Viac kontaktov

Adresa:

Vodičkova 791/41
110 00 Praha 1

Otváracia doba:

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 15.00
Pavlína Černá
Ing. Pavlína Černá
Mobil: +420 734 44 99 49
Skype: australiaonline.brno
Email: pavlina@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Brně
môžete skontaktovať cez:

SKYPE

australiaonline.brno

Viac kontaktov

Adresa:

Rašínova 103/2
Brno, 602 00

Otváracia doba

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 15.00
Kamil
Kamil Glinský
Mobil: +421 918 570 900

Email: kamil@australiaonline.sk

AustraliaOnline v Bratislave
môžete skontaktovať cez:

SKYPE

Australiaonline Bratislava

Viac kontaktov

Adresa:

Cintorínska 9, 811 08, Bratislava

Otváracia doba

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 15.00
portrétní fotografie
Lucia Přikrylová
Mobil: +61 422 611 611

Email: sydney@australiaonline.agency

AustraliaOnline v Sydney
možno skontaktovať cez:

Pevná linka

+61 2 9003 0456

Email

sydney@australiaonline.agency

Viac kontaktov

Adresa:

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St.
Sydney, NSW, 2000, Austrálie

Otváracia doba:

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 17.00