Prečo vybaviť víza s AustraliaOnline?

Migračná licencia

Sme jedinou agentúrou, ktorá má troch slovensky a česky hovoriacich registrovaných migračných poradcov pôsobiacich v Austrálii, Čechách aj na Slovensku. U nás tak máte záruku aktuálnych informácií.

Úspěšnost 99,99%

Vo vybavení víz máme vysokú úspešnosť, ktorú dosahujeme dobrými znalosťami vízovej politiky a starostlivosťou pri príprave každej žiadosti. Pomôžeme aj v prípade zamietnutých víz klientov iných agentúr.

Vybavili sme už vyše 19 000 víz

Vybavovaním austrálskych víz sa zaoberáme už od roku 1993. Každým dňom tak získavame nové skúsenosti, ktoré potom uplatňujeme pri vybavení vášho víza.

Rýchlosť vybavenia

Vo väčšine prípadov dokážeme zabezpečiť víza veľmi rýchlo, spravidla v rozmedzí niekoľko málo dní. Doba vybavenia sa totiž odvíja od toho, ako dobre je žiadosť o vízum pripravená.

Víza na štúdium a cestovanie

Študentské vízumStudent visa(subclass 500)

Komu sú určené

Študentské víza umožňujú držiteľom vycestovať do Austrálie za štúdiom na dobu dlhšiu ako 12 týždňov. V prípade, že by ste chceli študovať kratšiu dobu, musíte si vybaviť víza turistické. Každý držiteľ študentských víz získa automaticky pracovné povolenie. Pre páry, prípadne ich deti do 18 rokov, sú určené tzv. Dependant víza.

Každé študentské vízum možno v Austrálii predĺžiť. Viac o tom v samostatnej sekcii.

Predĺženie študentských víz

Dĺžka a platnosť študentského víza

Dĺžka študentských víz je spojená s dĺžkou vami zvoleného kurzu. Víza sa vydávajú najskôr 3 mesiace pred začatím školy a končia jeden až dva mesiace po skončení štúdia, v závislosti od typu vybraného kurzu. Jedno študentské vízum možno získať najdlhšie na 5 rokov. Koniec víz sa dozviete v elektronickom dokumente (víza sa už do pasu nedávajú) pod položkou “Must not arrive after”. Koniec platnosti vášho víza si dobre strážte. Jeho prekročenie by mohlo viesť k problémom pri predlžovaní ďalšieho víza alebo dokonca k vyhosteniu z krajiny.

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Pre úspešné vybavenie študentského víza sa musí najprv vybrať a zaplatiť škola a zdravotné poistenie. Jazyková škola sa spravidla platí na celú dobu štúdia dopredu, odborná len po termoch (3 mesiace), alebo po semestroch (6 mesiacov). Na preukázanie prijatia na školu slúži tzv. CoE (Confirmation of Enrolment). Hlavné podmienky pre posúdenie žiadosti sa riadia kombináciou rizikovosti školy a národnosti žiadateľa o vízum.

Podľa kombinácie rizikového zhodnotenie národnosti žiadateľa a zvolenej školy sú potom určené dokumenty, ktoré sa musia k žiadosti prikladať.

Žiadatelia Českej a slovenskom republiky majú v kombinácii s väčšinou škôl nižšou rizikovosť a teda dokladajú menšie množstvo dokumentácie.

Okrem potvrdenia o prijatí na školu (CoE) a zaplateného zdravotného poistenia OSHC musí žiadateľ preukázať, že je tzv. “Genuine applicant”. V tomto pojme sa skrýva nespočetné množstvo rôznych kritérií. Všeobecne ide o to, aby nevznikli žiadne pochybnosti o tom, že zámer žiadateľa je čisto študijný. Práve nesplnenie tohto kritéria býva najčastejším dôvodom zamietnutia žiadosti o študentské víza. Všeobecný návod na splnenie tohto kritéria neexistuje a je vždy lepšie spoľahnúť sa na radu migračného poradcu, ktorý poradí v závislosti od konkrétnej situácie každého žiadateľa. Medzi ďalšie požiadavky patrí doložiť históriu vzdelania, profesijnú históriu, bezúhonnosť a podobne. Všetci žiadatelia o študentské víza musia mať k dispozícii dostatočne vysoké finančné krytie. Túto skutočnosť stačí v žiadosti deklarovať, teda tvrdiť. Pochopiteľne so žiadosťou o študentské víza je spojený aj vízový poplatok pre austrálsku ambasádu.

Kompletný zoznam dokumentov pre študentské víza

Čo je finančné krytie

Finančné krytie (zábezpeka) znamená schopnosť preukázať, že má žiadateľ dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie životných nákladov počas jeho pobytu v Austrálii. Obecne platí, že finančné krytie sa preukazuje na dobu celého pobytu, max. však na dobu 1 roka, a to aj v prípade, že celková dĺžka pobytu je dlhšia. Hoci realita môže byť iná, austrálska legislatíva vychádza z predpokladu, že náklady na 1 mesiac pobytu v Austrálii predstavujú 1661 AUD. K tomu sa ešte pripočítavajú náklady na zvyšok nevyrovnaného školného, cestovné náklady, prípadne náklady na ďalších rodinných príslušníkov, ak sú na vás závislí.

Podrobnejšie informácie o finančnom krytí

Podmienky študentského víza

Ku každému študentskému vízu sa vzťahujú podmienky, ktoré musí ich držiteľ dodržiavať. Základnou podmienkou je pracovné povolenie, tzv. “Work permission”, ktorého platnosť nastáva po nástupe do školy. Každý študent môže v Austrálii pracovať oficiálne 40 h/14 dní, v priebehu školských prázdnin (medzi dvoma kurzami alebo po skončení kurzu) dokonca neobmedzene. Viac o práci v Austrálii.

Všetky podmienky študentských víz

SSVF (Simplified Student Visa Framework)

Austrália predstavila v roku 2016 nový systém hodnotenia rizikovosti žiadateľa o víza, tzv. The Simplified Student Visa Framework (ďalej len ako “SSVF”). V rámci tohto procesu dochádza raz za 6 mesiacov ku zhodnoteniu rizikovosti všetkých národností a škôl, ktoré sú zapojení do programu študentských víz do Austrálie. Táto rizikovosť sa radí do 3 kategórií (1 nízka – 3 vysoká). Kombinácia rizikovosti národnosti žiadateľa a školy potom určí dokumentáciu, ktorú je nutné pridať k vízovej žiadosti.

Ako o študentské víza žiadať?

O študentské víza je možné požiadať buď online alebo prostredníctvom agentúry. AustraliaOnline poskytuje servis vybavenia študentského víza pre svojich študentov zadarmo. Jedná sa o najrýchlejšiu a najspoľahlivejšiu cestu na zabezpečenie víza. Vybavenie študentského víza nebýva zďaleka len obyčajná rutina. K úspešnému vybaveniu totiž nestačí len zaplatiť školu, vízový poplatok a vyplniť formulár. Bez dobrej znalosti austrálskej legislatívy a skúseností v tejto oblasti môže dôjsť k zbytočným komplikáciám, ktoré môžu v niektorých prípadoch viezť až k zamietnutiu víz.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Študentské víza pre partnerov a ich deti

Komu sú určené

Tzv. “Dependant” víza sú určené pre páry a ich deti, ak sa rozhodnú cestovať za štúdiom spoločne na jedny víza. Nevyhnutným predpokladom je, aby hlavný žiadateľ (Primary applicant) spĺňal podmienky pre získanie študentských víz. Keď sa jeden z páru rozhodne študovať, jeho partner alebo jeho deti do 18 rokov sa môžu pripojiť k jeho žiadosti a cestovať tak na jedno vízum. Dependant víza sa vzťahujú na manželov alebo partnerov, ktorí spĺňajú podmienky rodinného príslušníka, poprípade na celé rodiny, ak majú ich deti do 18 rokov. U nezosobášených párov sa dependant víza týkajú len tých, ktorí preukážu spoločné nerozlučné spolužitie. Pracovné povolenie je potom udelené nielen hlavnému žiadateľovi, ale tiež jeho partnerovi, prípadne ďalším rodinným príslušníkom. Fakticky tak študuje len jeden člen páru, respektíve rodiny, a ostatní študovať nemusia (s výnimkou detí školopovinných), pričom majú pracovné povolenie. Táto vlastnosť robí tieto víza veľmi populárnymi. Za zmienku stojí aj to, že tieto víza slúžia rovnako dobre aj párom rovnakého pohlavia.

Dĺžka a platnosť dependant víza

Rovnako ako u klasických študentských víz je dĺžka dependant víz spojená s dĺžkou kurzu, ktorý si zvolí hlavný žiadateľ o víza. Ostatné platí rovnako ako v prípade študentských víz

Ako preukážeme, že sme partneri

Základným predpokladom zostáva, že hlavný žiadateľ (ten čo ide študovať) musí splniť všetky podmienky ako pri klasických študentských vízach. Pre to, aby mohol svojich rodinných príslušníkov (najčastejšie partnera) pripojiť ku svojej žiadosti, musí preukázať, že žije s partnerom v nerozlučnom spolužití. V prípade, že sa jedná o manželský pár, je toto celkom jednoduché, pretože sa to preukáže kópiou sobášneho listu (overenie týchto listín vykonávajú naši migrační poradcovia). Ak by svadba prebehla krátko pred žiadosťou o víza, sobášny list nemusí stačiť. U nezosobášených párov sa musí preukázať min. 1 rok spoločného spolužitia ako partneri. To sa preukazuje najčastejšie tak, že sa preukáže spoločné bývanie, prípadne skutočnosť, že spolu zdieľajú náklady na ich spoločnú domácnosť. Nie je to síce jediný možný dôkaz spoločného spolužitia, ale bez neho sa to preukazuje veľmi ťažko. Je teda veľký rozdiel medzi obyčajným partnerstvom “priateľ-priateľka” a uznávaným “partner-partnerka”. Partneri sa spolu spravidla starajú o rodinu, zdieľajú rodinné financie, bývajú spolu, chodia spolu na dovolenky alebo spolu dokonca majú dieťa. Ak sa pripájajú k žiadosti deti do 18-rokov veku, stačí doložiť ich rodný list.
Všetky podmienky študentských víz

Finančné krytie pre partnerov, rodiny

Na čo slúži a ako funguje finančné krytie bolo podrobne popísané pri študentských vízach. Pre dependant víza navyše platí, že primárny žiadateľ musí pripočítať do uvádzané sumy aj svojich rodinných príslušníkov. Pozor, toto platí aj v prípade, že sa k jeho žiadosti nepripájajú! K svojmu finančnému krytiu je potom nutné pripočítať 35% z celkového finančného krytia pre svojho partnera, 20% pre prvé a 15% pre každé ďalšie dieťa. V prípade, že sú deti školopovinné (teda vo veku 5-18 rokov), musia sa tiež pripočítať náklady na ich školné, a to aj v prípade, že do školy chodiť nebudú.

Podrobnejšie informácie o finančnom krytí

Podmienky dependant víza

Ku každému dependant vízu sa vzťahujú podmienky, ktoré musí držiteľ a jeho rodinný príslušníci dodržiavať. Ako už bolo uvedené, povinnosť študovať má iba hlavný žiadateľ a jeho partner, prípadne jeho rodinní príslušníci, študovať nemusia. Keby chceli študovať, je toto obmedzené na maximálnu dĺžku 12 týždňov. V prípade, že by chcel študovať partner alebo člen rodiny dlhší čas, musel by si požiadať o svoje vlastné študentské víza. Pracovné povolenie získa automaticky každý, kto je súčasťou žiadosti. Pracovať 40h za 14 dní teda môže aj partner alebo rodinný príslušníci. Pozor, neobmedzená práca, ktorú má hlavný žiadateľ povolenú v priebehu jeho oficiálnych školských prázdnin medzi kurzami, sa netýka dependantov (partnera alebo detí), tí sú stále obmedzení 40h/14 dní. Výnimku tvoria situácie, keď hlavný žiadateľ študuje Master degree. Potom má dependant neobmedzené pracovné povolenie počas celej doby platnosti víza.

Dependanti majú ďalej stanovené, že nesmú pricestovať skôr ako hlavný žiadateľ, však neskôr priletieť môže a to kedykoľvek v priebehu platnosti víza. Primárne sa žiadateľ a dependant nemôžu v priebehu víz vo svojich rolách vymeniť. To je možné až po ich skončení, keď žiadajú o nové víza.

Všetky podmienky študentských a dependant víz

Ako o dependant víza zažiadať?

Všeobecne možno zhrnúť, že o tento typ víz sa žiada rovnako ako o študentské víza s tým, že primárny žiadateľ uvedie do svojej žiadosti svojich rodinných príslušníkov. Tu snáď ešte viac než u študentských víz platí, že je vhodné využiť služby skúsenej kancelárie, ideálne s registrovanými migračnými poradcami. V prípade, že ambasáda dependant vzťah neuzná, môže byť žiadosť partnera zamietnutá a v takom prípade sa nechce pokračovať ani hlavnému žiadateľovi. Problém je však v tom, že tomu oficiálne zamietnuté vízum nebolo, a tak sa na neho nevzťahuje záruka vrátenia školného, ako je to bežné.

AustraliaOnline sa špecializuje na vybavenie dependant víz pre páry i rodiny a rada vám tak poskytne podrobnejšie informácie alebo spracuje posúdenie vašej situácie.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Turistické/cestovné – eVisitor (s 651) a klasické turistické (s 600)

Komu sú určené

Turistické víza sú najbežnejšou kategóriou víz, ktoré umožňujú držiteľovi odcestovať do Austrálie za účelom cestovania, návštevy svojich priateľov, príbuzných alebo na krátkodobý študijný pobyt (do 12 týždňov). Narozdiel od študentských, nemajú turistické víza pracovné povolenie. Pre občanov Slovenskej republiky sú k dispozícii dve kategórie turistických víz.

 1. eVisitor visa (sublass 651) ďalej len ako “eVisitor”
  • dĺžka jednej návštevy max. 3 mesiace
  • možné žiadať len mimo územia Austrálie
  • len pre žiadateľov z vybraných krajín (vrátane SR a ČR)
 2. Visitor visa (subclass 600) ďalej len ako “klasické turistické víza”
  • dĺžka jednej návštevy 3/6/12 mesiacov
  • možné žiadať aj v Austrálii

Komu sú určené
Turistické víza sú najbežnejšou kategóriou víz, ktoré umožňujú držiteľovi odcestovať do Austrálie za účelom cestovania, návštevy svojich priateľov, príbuzných alebo na krátkodobý študijný pobyt (do 12 týždňov). Narozdiel od študentských, nemajú turistické víza pracovné povolenie. Pre občanov Slovenskej republiky sú k dispozícii dve kategórie turistických víz.

eVisitor visa (sublass 651) ďalej len ako “eVisitor”
dĺžka jednej návštevy max. 3 mesiace
možné žiadať len mimo územia Austrálie
len pre žiadateľov z vybraných krajín (vrátane SR a ČR)
Visitor visa (subclass 600) ďalej len ako “klasické turistické víza”
dĺžka jednej návštevy 3/6/12 mesiacov
možné žiadať aj v Austrálii
Turistické víza možno v Austrálii predľžiť. Viac o predĺženie turistických víz sa dozviete v sekcii Predĺženie turistických víz.

Žiadateľ si môže vybrať, či bude žiadať v kategórii eVisitor (s 651) alebo klasických turistických víz (s 600). Faktom je, že získať klasické turistické víza je o niečo zložitejšie, najmä ak ich chce žiadateľ využiť pre dlhší ako 3 mesačný pobyt. Takáto žiadosť musí byť totiž veľmi dobre podložená. Obvykle sa vyžaduje viac podporných dokumentov a preto tiež existuje vyššie riziko odmietnutia. Ak uvažujete o dlhšom turistickom pobyte, spojte sa s nami a my vám poradíme ako postupovať.

Dĺžka a platnosť turistických víz

Obe kategórie turistických víz sa vydávajú s platnosťou na 12 mesiacov a sú viacvstupové. To znamená, že vstúpiť do krajiny môžete kedykoľvek v priebehu ich platnosti. Maximálna doba jednej návštevy je v prípade eVisitor max. 3 mesiace a v prípade klasických turistických víz 3 až 12 mesiacov. Doba návštevy sa počíta od vstupu do krajiny. Po skončení tejto doby musíte Austráliu opustiť, v rámci platnosti víza sa môžete znovu vrátiť a to aj opakovane. Pretože do krajiny môžete vstúpiť aj posledný deň platnosti, teoreticky môžete víza využiť v priebehu 15 mesiacov. Stačí odcestovať za hranice Austrálie (napr. na Bali, Fiji, Nový Zéland), hoci na jeden deň, a znova sa vrátiť, a to aj opakovane. Pozor, z praxe vieme, že pri opakovaných návratoch si vás imigračný úradník môže vziať stranou a podrobiť detailnému pohovoru, a ak nepreukážete vaše dôvody návratu, môže vám zakázať vstup na austrálsku pôdu alebo vám oznámiť, že pri budúcom príchode budete mať so vstupom do krajiny problém . V takom prípade je lepšie zvážiť, či nežiadať o iný druh víza.

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Najdôležitejším kritériom pre posúdenie vašej žiadosti je účel vašej cesty. Ten musí spĺňať podmienky, za ktorých sa turistické víza vydávajú. Často sa žiadatelia mylne domnievajú, že bez tzv. “Pozvania” blízkej osoby turistické víza nezískajú. Takéto pozvanie je obvykle zbytočné. Ďalším kritériom je vaša osobná situácia v Slovenskej republike, najmä vo vzťahu k vášmu súčasnému zamestnaniu. Aj pri žiadosti o turistické víza si ambasáda môže vyžiadať podklady na preukázanie vášho finančného krytia. Výška finančného krytia potom zodpovedá dĺžke vašej plánovanej cesty. V prípade 3 mesačného plánovaného pobytu by malo vaše finančné krytie zodpovedať sume min. 7000 AUD.

Ako o turistické víza žiadať

Najrýchlejší spôsob ako získať turistické/obchodné víza je prostredníctvom online žiadosti. AustraliaOnline ponúka vlastné online rozhranie, kam vyplníte požadované údaje v slovenčine a naši konzultanti sa postarajú o bezpečné a rýchle vybavenie. K žiadosti sa môžete jednoducho kedykoľvek vrátiť a podať ju napr. znova. Základná cena tejto služby je:

 1. eVisitor visa (s 651)
  • 43 € – poplatok hradíte len v prípade úspešného vydania víza. Nič teda neriskujete. Väčšina víz je vybavených do 48 hodín od vyplnenia online žiadosti.
 2. Visitor visa (s 600)
  • 150 € – podané mimo územia Austrálie
  • 385 € – podané na území Austrálie

V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že čím častejšie o víza žiadate, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že nemusíte byť úspešní. Zo skúsenosti vieme, že najviac zamietnutí sa prejavuje práve u klientov, ktorí žiadajú opakovane. Preto je dobré využiť služby odborníkov, ktorí vám poradia a víza zabezpečia aj niekoľkokrát po sebe.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

 

Obchodné víza – eVisitor (s 651) a klasické turistické (s 600)

Komu sú určené

Obchodné víza, čiže business/cestovné víza, sú veľmi podobné tým turistickým, s tým rozdielom, že slúžia na účely obchodných rokovaní, návštevu konferencií, seminárov a podobne. V podstate sa jedná o rovnaký druh víza slúžiaceho pre odlišný dôvod cesty. Na tento druh víz sa nedá pracovať, ani na krátky čas. Súčasťou víz nie je pracovné povolenie. Držiteľ týchto víz zostáva spravidla zamestnancom pôvodnej firmy a do Austrálie cestuje na účely biznis rokovania, návštevy konferencií a podobne. Aj u týchto víz platí, že pre občanov Slovenskej republiky sú k dispozícii dve kategórie.

 1. eVisitor visa (subclass 651) ďalej len ako “eVisitor”
  • dĺžka jednej návštevy max. 3 mesiace
  • možné žiadať len mimo územia Austrálie
  • len pre žiadateľov z vybraných krajín (vrátane SR a ČR)
 2. Visitor visa (subclass 600) ďalej len ako “klasické turistické víza”
  • dĺžka jednej návštevy 3/6/12 mesiacov
  • možné žiadať aj v Austrálii

Délka a platnost cestovního víza

Oba druhy turistických víz pre obchodné účely je možné v Austrálii predĺžiť. Viac o predĺžení víz sa dozviete v sekcii Predĺženie turistických víz.

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Aj tu je úplne zásadným kritériom pre posúdenie vašej žiadosti účel vašej cesty. Ten musí spĺňať podmienky, za ktorých sa turistické/obchodné víza vydávajú. Austrálska ambasáda si môže vyžiadať dokumenty, ktoré potvrdzujú účel návštevy a ten si tiež v Austrálii overiť. Medzi posudzované kritériá patrí osobná situácia v Slovenskej republike, najmä vo vzťahu k vášmu súčasnému zamestnaniu, prípadne podnikaniu. Aj pri žiadosti o turistické víza za obchodným účelom si ambasáda môže vyžiadať podklady na preukázanie vášho finančného krytia. Výška finančného krytia potom zodpovedá dĺžke vašej plánovanej cesty. V prípade 3 mesačného plánovaného pobytu by malo vaše finančné krytie zodpovedať sume min. 7100 AUD.

Ako o turistické/obchodné víza žiadať?

Najrýchlejší spôsob ako získať turistické/obchodné víza je prostredníctvom online žiadosti. AustraliaOnline ponúka vlastné online rozhranie, kam vyplníte požadované údaje v slovenčine a naši konzultanti sa postarajú o bezpečné a rýchle vybavenie. K žiadosti sa môžete jednoducho kedykoľvek vrátiť a podať ju napr. znova. Základná cena tejto služby je:

 1. eVisitor visa (s 651)
  • 43 € – poplatok hradíte len v prípade úspešného vydania víza. Nič teda neriskujete. Väčšina víz je vybavených do 48 hodín od vyplnenia online žiadosti.
 2. Visitor visa (s 600)
  • 150 € – podané mimo územia Austrálie
  • 380 € podané mimo územia Austrálie

V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že čím častejšie o víza žiadate, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že nemusíte byť úspešní. Zo skúsenosti vieme, že najviac zamietnutí sa prejavuje práve u klientov, ktorí žiadajú opakovane. Preto je dobré využiť služby odborníkov, ktorí vám poradia a víza zabezpečia aj niekoľkokrát po sebe.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob vybavenia turistického víza

Víza pre prácu

Víza pre absolventovTemporary graduate víza(subclass 485)

Komu sú určené

Víza sú určené pre úspešných absolventov dvojročného štúdia v Austrálii, ktorí potom môžu neobmedzene pracovať a cestovať po dobu 18 mesiacov až 4 rokov v závislosti na svojej kvalifikácii. Tieto víza sa môžu za splnenia podmienok premeniť v trvalý pobyt.

Existujú dva spôsoby ako o víza žiadať:

 1. Graduate Work – sú určené pre medzinárodných študentov, ktorým je menej ako 50 rokov a v Austrálii absolvujú min. dvojročný odborný alebo univerzitný kurz a zároveň získajú potrebné zručnosti, ktoré ich kvalifikujú na jedno z povolaní uvedených na Skilled Occupation List (SOL). Okrem podmienky 2 ročného štúdia sa musí získaná kvalifikácia vzťahovať k jednému z nedostatkových povolaní uvedených na SOL liste. Víza sa udeľujú na dobu 18 mesiacov. Pred získaním tohto víza je nutné požiadať o tzv. “Skilled assesment” u príslušnej organizácie, ktorá posudzuje daný odbor.
 2. Post-study Work – sú určené pre medzinárodných študentov, ktorým je menej ako 50 rokov a v Austrálii absolvujú bakalárske, magisterské či doktorandské štúdium na univerzite bez ohľadu na odbor. Aj tu platí podmienka absolvovania dvojročného kurzu. Na druhej strane nie je nutné študovať nedostatkový odbor uvedený na SOL liste, ani žiadať o “Skilled assesment”.

Dĺžka a platnosť víza

Graduate Work sa udeľujú na 18 mesiacov. U Post-study kategórie sa víza udeľujú na 2 alebo 4 roky, v závislosti na žiadateľovej odbornosti a typu vyštudovaného kurzu. Jedná sa o viacvstupové víza, ktoré vám umožňujú odcestovať a vrátiť sa do Austrálie koľkokrát chcete.

 

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Každý žiadateľ musí byť vo veku do 50 rokov, v čase žiadosti sa musí zdržiavať na austrálskom území, byť držiteľom platných študentských víz a vyštudovať vhodný kurz. Aby bol kurz vhodný, musí byť registrovaný pod CRICOS na min. 92 týždňov a žiadateľ ho nesmie vyštudovať skôr ako za 16 mesiacov. Štúdium na jazykovej škole sa do tejto doby nezapočítava. Žiadateľ musí preukázať dostatočnú úroveň anglického jazyka. V prípade, že sa žiadateľ uchádza o víza v Post-Study Work kategórii, musí byť tiež splnená podmienka, že jeho prvé študentské víza boli získané až po 5.11. 2011. To samozrejme vylučuje všetkých, ktorí mali študentské víza pred týmto dátumom.

Ako o víza žiadať?

O víza možno žiadať len v Austrálii a max. do 6 mesiacov od ukončenia štúdia. AustraliaOnline sa na tento typ víz špecializuje a ich vybavenie vám rada zaistí.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Víza pre profesijný rozvojTraining and Activity visa(subclass 407, 408)

Komu sú určené

Tieto víza sú určené ľuďom, ktorí sa chcú zúčastniť profesionálneho vzdelávania alebo výskumu alebo ako hosťujúci vedeckí pracovníci, poprípade sa zúčastniť programu profesionálneho rozvoja. Tieto víza nie sú pracovné víza. Mzdu možno poberať iba za činnosť týkajúcu sa týchto víz (napr. výskum, vzdelávanie alebo športová činnosť). Pokiaľ sa nejedná o dobrovoľnícku prácu, vaša výplata musí zodpovedať najmenej austrálskym štandardom (Federal Award Rate). V niektorých profesiách, napríklad IT, sa to môže vyšplhať aj cez 100 tis. AUD ročne.

Rozlišujeme dva typy týchto víz:

 1. Training visa – umožňujú absolvovať profesionálny tréning priamo na pracovisku za účelom zlepšiť si svoje zručnosti v súčasnom zamestnaní alebo sa zúčastniť odborného vzdelávacieho programu k prehĺbeniu znalostí v odbore. Na tieto víza môžete do Austrálie vziať so sebou aj členov rodiny na celú dĺžku programu. Len za predpokladu, že boli uvedení vo vízovej žiadosti. O víza nie je možné žiadať bez preukázania funkčnej angličtiny.
 2. Temporary activity visa  – umožňujú zúčastniť sa schváleného špeciálneho programu. Medzi špeciálne programy môžu patriť výmena mládeže, kultúrne obohatenie alebo komunitné programy, výzkumné alebo športové aktivity. Aj tu je možnosť, aby členovia rodiny cestovali s vami, ak ste ich vo svojej žiadosti uviedli.

 

Dĺžka a platnosť víza

Dĺžka a platnosť je zásadne spojená s dĺžkou tréningu, výskumu alebo aktivity, ktoré sa zúčastňujete. Dľžka víza sa môže pohybovať od pár mesiacov do niekoľkých rokov. Jedná sa o viac-vstupové víza, ktoré vám umožňujú odcestovať a vrátiť sa do Austrálie koľkokrát chcete.

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Aby ste mohli žiadať o tento druh víza, potrebujete mať organizáciu, ktorá je pre účely týchto víz schválená austrálskou vládou (tzv. Approved Temporary Activities Sponsor) alebo mať podporovateľa (tzv. Supporter).

Ako o víza žiadať?

O víza môžete žiadať ako v Austrálii, tak mimo územia Austrálie. AustraliaOnline vám vybavenie týchto víz rada zabezpečí.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod
 

Krátkodobé pracovné víza – vysoko špecializovanéTemporary work (subclass 400)

Komu sú určené

Víza sú určené pre vysoko špecializovaných pracovníkov, ktorí sa idú krátkodobo podieľať na konkrétnej jednorazovej pracovnej úlohe alebo spoločenskej, kultúrnej či inej aktivite na základe pozvania austrálskej organizácie. V istých prípadoch môže ísť o podieľanie sa na činnosti podporujúcej austrálske záujmy (môže ísť napríklad o pomoc pri prírodnej katastrofe).

Dĺžka a platnosť víza

Dĺžka víz štandartne nepresahuje 3 mesiace. Vo výnimočných prípadoch je možné získať víza s platnosťou až 6 mesiacov. Do tejto doby by mala byť jednorazová činnosť ukončená. Do Austrálie sa musí vstúpiť do 6 mesiacov po udelení víz. O víza možno žiadať opakovane, vždy však pre jednorazovú neopakujúcu sa činnosť. V rámci platnosti víza môžete vstupovať na územie Austrálie opakovane (pokiaľ nie je udelená osobitná výnimka).

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Najpodstatnejším kritériom týchto víz je typ práce, ktorú máte v Austrálii vykonať. Tá totiž musí mať jednorazový charakter a musí sa dať ukončiť do 6 mesiacov (Non-ongoing activity). V opačnom prípade by ste mali uvažovať o získaní Dlhodobých business víz. Ďalšou podmienkou je, aby žiadateľ preukázal, že je špecialista vo svojom odbore alebo má špeciálnu znalosť, ktorú pri práci uplatní, a ktorú nemôže urobiť nikto iný z lokálnych pracovníkov. Z výsledku jeho práce musí mať prospech austrálska organizácia. Pre získanie víza sa posudzuje daná špecializácia, znalosti odboru a nadobudnuté skúsenosti. Zároveň je nutné získať podporu firmy v Austrálii, pre ktorú idete práceu vykonať.

Ako o víza žiadať

O tieto víza môžete žiadať iba mimo územia Austrálie prostredníctvom online systému

Dlhodobé pracovné vízaTemporary Skill Shortage, Employer Nomination Scheme, Regional Sponsored Migration Scheme482, 186, 187

Komu sú určené

Víza vám umožnia v Austrálii dlhodobo pracovať, ak spĺňate určité podmienky. Jedná sa o zamestnávateľom sponzorované víza vytvorené na účely dočasného alebo trvalého obsadenia takých pracovných pozícií, ktoré nie je možné zabezpečiť austrálskymi pracovníkmi. Tieto víza sa používajú taktiež pre zvýšenie pracovnej sily v určitých regionálnych oblastiach. Pracovné povolenie je viazané výlučne na prácu u sponzora, ktorý vás nominoval. Na pracovníkov, ktorých chce austrálsky zamestnávateľ nominovať, sú kladené vysoké nároky.

Rozoznávame 3 druhy dlhodobých pracovnýchch víz:

 1. Temporary Skill Shortage Visa – víza umožňujú zamestnávateľom riešiť dočasný nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, ktoré nie sú schopní pokryť austrálskymi pracovníkmi.
 2. Employer Nomination Scheme Visa – permanentné víza pre osoby spĺňajúce špecifické podmienky, a ktoré majú zamestnávateľa ochotného ich sponzorovať.
 3. Regional Sponsored Migration Scheme – permanentné, austrálskou firmou sponzorované víza pre prácu v regionálnej Austrálii.

Jednotlivé víza majú eště dalšie špecifické podkategórie.

Dĺžka a platnosť víza

Prvé z vyššie spomenutých typov víz vám umožnia v Austrálii pracovať maximálne 4 roky. Zvyšné dve víza, ako víza permanentné, vám umožnia zostať v Austrálii na dobu neurčitú.

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Kritériá pre posúdenie žiadosti sa líšia podľa typu a podkategórií jednotlivých víz, niektoré však majú spoločné. Zo všetkého najskôr musí byť firma, pre ktorú máte pracovať, schválená pre sponzorovanie (stať sa tzv. Approved Business Sponsor). Aby mohla vystupovať ako sponzor, musí pôsobiť legálne v Austrálii alebo v inej krajine. Ďalej musí splniť požiadavky na predpísané školenia (Training Benchmark alebo Auditable Plan). To znamená, že firma musí preukázať, že sa aktívne stará o školenie a výučbu Austrálčanov. Sem patria napr. platené školenia pre svojich austrálskych zamestnancov, zamestnávanie učňov, stážistov alebo čerstvých absolventov, prípadne že zamestnáva osoby, ktoré takýto tréning Austrálčanom poskytujú. Nominovaná pozícia musí byť navyše na špecifickom liste oprávnených zamestnaní pre tento druh víz, inak musí firma uzavrieť špeciálnu dohodu tzv. “Labour Agreement”. Tá sa uzatvára medzi firmou a imigračným úradom. V nej sú potom na firmu kladené ďalšie, často ešte prísnejšie požiadavky.

 

V ďalšej fáze tzv. Nominácii označí firma (zamestnávateľ) pozíciu, ktorú chce obsadiť. V tejto fáze sa preukazuje, že pozíciu nie je možné obsadiť austrálskym zamestnancom (Labour Market Testing). Za určitých podmienok (napr. u určitých povolaní) je firma od tejto povinnosti oslobodená. Sponzor sa musí zaviazať k tomu, že neposkytne potenciálnemu žiadateľovi menej výhodné podmienky, než sú poskytované na tejto pozícii Austrálčanom. Ide najmä o výšku platu, ktorá musí zodpovedať sume, ktorá je pre túto pozíciu obvyklá (Market Salary Rate). To znamená, že zamestnávateľ zaplatí mininálne rovnako alebo viac ako by platil za túto pozíciu Austrálčanovi. Fakticky sa potom jedná o sumy prevyšujúce 55 tis. AUD ročne, v niektorých pozíciách (napr. IT, telekomunikácie a pod.) sú tieto čiastky aj dvojnásobné. Tým sa zabezpečí, že víza neslúžila pre zamestnávanie lacných pracovných síl zo zahraničia.

V záverečnej fáze, kedy existuje schválený sponzor a nominovaná pozícia, je možné žiadať o samotné víza. Žiadateľ musí byť zamestnávateľom na danú pozíciu nominovaný. Niektoré pozície ďalej vyžadujú, aby si pracovník nechal ohodnotiť svoje schopnosti cez tzv. “Skilled Assesment”. Žiadateľ ďalej musí preukázať dostatočnú znalosť anglického jazyka (napr. IELTS skóre 5.0 overall), nemať žiadne dlhy voči austrálskej vláde, a pod. Pochopiteľne s každou vyššie uvedenou fázou je spojený poplatok, ktorý vyberá austrálska vláda.

Ako o víza žiadať?

V prvom rade je nutné si uvedomiť, že o tieto víza možno žiadať až potom, čo váš potencionálny zamestnávateľ získa Sponsorship na vašu pozíciu. Práve táto prvá fáza je spravidla najkomplikovanejšia a zaleží na zamestnávateľovi, či je ochotný celý proces podstúpiť, a či vôbec požadované kritériá plní. Zo skúsenosti vieme, že sa to darí len u firiem, ktoré svojho potencionálneho zamestnanca poznajú (napr. u nich už pracoval) alebo firiem, ktoré chcú vyslať svojho zamestnanca do Austrálie, napríklad z dôvodu založenia novej pobočky. Je takmer vylúčené, že by som vám podarilo nájsť potencionálneho zamestnávateľa z ČR a následne získať tieto víza, bez toho, aby mal zamestnávateľ možnosť vás osobne spoznať.

AustraliaOnline poskytuje asistenciu pri vybavovaní dlhodobých pracovných víz.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

 

Pracovne cestovné vízaWorking holiday visa(subclass 417)

Komu sú určené

Tieto víza NIE sú v súčasnej dobe dostupné pre občanov Slovenskej a Českej republiky! Podľa dostupných informácií sa neuvažuje, že by boli v blízkej dobe k dispozícii. Žiadať o tento typ víz môže iba niekoľko štátov Európy (napr. Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, atď.), Ázie a Ameriky.

Working holiday víza (ďalej len “WH”) umožňujú mladým ľuďom do 30 rokov pracovať v Austrálii po maximálnu dobu 12 mesiacov na plný úväzok u minimálne 2 zamestnávateľov. Pri každom však len do maximálnej doby pol roka. Okrem práce možno na víza cestovať po Austrálii, prípadne študovať max. 4 mesiace. Ak máte partnera, rodinu alebo deti do 18 rokov, nemôžu vás na tieto víza “sprevádzať” do Austrálie a potrebujú svoje vlastné víza (napr. Turistické, Študentské).

Dĺžka a platnosť víza

WH vízum sa vydáva na maximálnu dĺžku 1 roka (začína platiť pri vstupe na austrálske územie). Držiteľ má povolené opakované vstupy do zeme, takže môže bez problémov vycestovať a vracať sa. Tieto víza možno za určitých podmienok predĺžiť na ďalší 1 rok a to za podmienok, že splníte povinnosť pracovať v jednom zo špecifikovaných odborov v regionálnej oblasti (mimo hlavné mestá – regional Australia) po dobu 3 mesiacov / 88 dní – často sa jedná o poľnohospodárske a pestovateľské činnosti, môže však ísť aj o ťažobné činnosť či prácu v stavebníctve. Od 1/7/2019 možno za rovnakých podmienok (pri splnení práce v dĺžke 6 mesiacov) získať ďalšie ročné víza.

 

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Okrem toho, že žiadateľ o víza musí byť držiteľom platného pasu danej národnosti, ktorá má umožnené tieto víza získať, posudzujú sa aj ďalšie kritériá. V čase podania žiadosti musí byť vek žiadateľa v rozmedzí 18-30 rokov, dokladá sa finančné zabezpečenie pobytu (v sume okolo 5.000 AUD), zdravotná deklarácia a spiatočná letenka. Individuálne môže byť požadovaná zdravotná prehliadka, výpis z registra trestov a pod.

Ako o víza žiadať

O prvé Working holiday vízum možno požiadať iba mimo územia Austrálie (žiada sa online). Pri druhej žiadosti musíte byť na území austrálskeho kontinentu (žiada sa cez úrad v Cairns, QLD) papierovou formou.

Vízum na prácu a cestovanieWork and holiday visa(subclass 462)

Komu sú určené

Od 1.1.2016 vošla do účinnosti dohoda o Work and Holiday (W&H) vízach medzi Austráliou a Slovenskou republikou. Tieto víza sú určené mladým ľuďom do 30 rokov, ktorí chcú rok pracovať, cestovať a študovať v Austrálii.

Work and holiday vízum (ďalej ako “WaH”) je program založený na recipročnej dohode dvoch štátov, ktorej cieľom je vytvorenie užšieho vzťahu medzi danou krajinou a Austráliou. Úspešný žiadateľ získa víza na dĺžku 12 mesiacov a môže tak pracovať na plný úväzok u minimálne 2 zamestnávateľov. Pri každom však len do maximálnej doby 6 mesiacov. Okrem práce má držiteľ možnosť cestovať po krajine, prípadne študovať po dobu max. 4 mesiacov. Ak máte partnera, rodinu alebo deti do 18 rokov, nemôžu vás na tieto víza “sprevádzať” do Austrálie a potrebujú svoje vlastné víza. Tieto víza podliehajú ročnej kvóte, ktorá je relatívne nízka- ročne bude vydaných len 200 týchto víz. Akonáhle je limit dosiahnutý, nie je možné o víza na príslušný rok žiadať.

Dĺžka a platnosť víza

WaH vízum sa vydáva na maximálnu dĺžku 1 roka (začína platiť pri vstupe na austrálskej územie). Držiteľ má povolené opakované vstupy do krajiny, takže môže bez problémov vycestovať a vrátiť sa. Tieto víza možno za určitých podmienok predľžiť na ďalší 1 rok a to v prípade, že splníte povinnosť pracovať v jednom zo špecifikovaných odborov v oblasti severnej Austrálie (nad obratníkom kozorožca) po dobu 3 mesiacov / 88 dní – často sa jedná o poľnohospodárske a pestovateľské činnosti , môže však ísť aj o prácu v pohostinstve alebo turizmu. Od 1/7/2019 možno za rovnakých podmienok (pri splnení práce v dľžke 6 mesiacov) získať ďalšie ročné víza.

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Okrem toho, že žiadateľ o víza musí byť držiteľom platného pasu danej národnosti, ktorá má umožnené tieto víza získať, ďalej sa posudzuje: vek žiadateľa (musí byť v rozmedzí 18-30 rokov v čase podania žiadosti), dostatočná znalosť anglického jazyka (dokladá sa zloženou certifikátom IELTS, TOEFL, OET alebo Cambridge nie starším ako 12 mesiacov), finančné zabezpečenie na celý pobyt (5.000 AUD) + cena spiatočnej letenky. Ďalej musí byť žiadateľ držiteľom podporného listu, ktorý vydáva MVSR (Letter of support) a preukázať vysokoškolské vzdelanie (min. 2 roky bakalárskeho štúdia).

Ako o víza žiadať

O WaH víza možno zažiadať online. AustraliaOnline poskytuje asistenciu s vybavovaním týchto víz.

Ostatné druhy víz

Tranzitné vízaTransit visa(subclass 771)

Komu sú určené

Tento druh víz je určený cestujúcim, ktorí cestujú cez Austráliu (tranzitujú) do inej krajiny a zdržia sa na území Austrálie min. 8 a max. 72 hod. Tranzitné víza potrebujete aj v prípade, že zostávate v letiskovej hale a pokračujete ďalej rovnakým lietadlom (napr. pri ceste na Nový Zéland alebo inej krajiny). Naopak, tranzitné víza nebudete potrebovať, ak je váš pobyt kratší ako 8 hodín a zostávate po celú dobu v tranzitnej hale letiska (neprejdete pasovou kontrolou). V tejto súvislosti sa hodí pripomenúť, že batožina by mala byť odbavená až do konečnej destinácie, pretože tie sa inak vyzdvihujú až za pasovou kontrolou, kam sa bez tranzitných víz nedostanete. Viac sa o odbavení batožiny dozviete v sekcii Letenky.

Dĺžka a platnosť tranzitného víza

Komu sú určené
Tento druh víz je určený cestujúcim, ktorí cestujú cez Austráliu (tranzitujú) do inej krajiny a zdržia sa na území Austrálie min. 8 a max. 72 hod. Tranzitné víza potrebujete aj v prípade, že zostávate v letiskovej hale a pokračujete ďalej rovnakým lietadlom (napr. pri ceste na Nový Zéland alebo inej krajiny). Naopak, tranzitné víza nebudete potrebovať, ak je váš pobyt kratší ako 8 hodín a zostávate po celú dobu v tranzitnej hale letiska (neprejdete pasovou kontrolou). V tejto súvislosti sa hodí pripomenúť, že batožina by mala byť odbavená až do konečnej destinácie, pretože tie sa inak vyzdvihujú až za pasovou kontrolou, kam sa bez tranzitných víz nedostanete. Viac sa o odbavení batožiny dozviete v sekcii Letenky

Dĺžka a platnosť tranzitného víza
Víza sa vydávajú na max. dobu 72 hodín. Pre dlhší pobyt je nutné požiadať o turistické víza. Pre tranzitné víza platia určité obmedzenia, napr. na letisku v Sydney a v Cairns neumožňujú prespanie (Overnight stays) na tranzitné víza. Ak sa v týchto mestách chystáte zostať cez noc, musíte si vybaviť turistické víza.

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Na tranzitné víza má nárok každý držiteľ platného cestovného pasu, ktorý cestuje cez Austráliu do ďalšej krajiny a bude sa v Austrálii zdržiavať min. 8 a max. 72 hod. Pre získanie víza potrebujete mať platné doklady o tom, že pokračujete v ceste do ďalšej krajiny, napríklad platnú letenku alebo rezerváciu letenky do cieľovej destinácie. Tiež môže byť vyžadovaný kompletný itinerár vašej cesty.

Ako o víza žiadať?

O víza možno žiadať len mimo územia Austrálie, buď osobne na ambasáde alebo poštou. V prípade, že máte o vybavenie víza záujem, kontaktujte niektorú z kancelárií AustraliaOnline a my pre vás víza zaistíme.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Víza pre posádku lodeMaritime crew visa(subclass 988)

Komu sú určené

Tento druh víza umožňuje, aby zahraničná posádka nevojenskej lodi vstúpila do Austrálie po mori. K žiadosti o tieto víza sa môže pripojiť partner člena posádky alebo jeho maloleté deti. Víza vám počas pobytu v Austrálii umožňujú pracovať iba na lodi.

Dĺžka a platnosť víza pre posádku

Víza pre posádku lode sa vydávajú na obdobie 3 rokov. Skončia automaticky keď porušíte niektorú z podmienok, napr. neopustíte Austráliu do 5 dní po tom, čo ste sa odhlásili z lode alebo priletíte do Austrálie ako držitelia tranzit víza a neprihlásite sa na svojej lodi do 5 dní alebo priletíte do Austrálie na akékoľvek iné víza a takéto víza skončia alebo sú zrušené.

Ak sa chce člen posádky na území Austrálie zdržať dlhšiu dobu než 5 dní, musí si vybaviť turistické víza.

 

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Tento druh víz je určený pre členov posádky, ktorí sú na lodi zamestnaní. Loď by mala byť určená pre komerčné obchodovanie, prepravu platiacich cestujúcich, prípadne loď vykonávajúca výskum a plávajúca pod vlajkou cudzieho štátu.

Ako o víza žiadať?

O víza možno žiadať len mimo územia Austrálie, buď osobne na ambasáde alebo poštou. V prípade, že máte o vybavenie víza záujem, kontaktujte niektorú z kancelárií AustraliaOnline a my pre vás víza zaistíme.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Ostatné druhy víz

Existujú aj ďalšie druhy dočasných (Temporary) víz. Jedná sa napr. o:

 • Bridging visa
 • Sponsor family visitor
 • Medical treatment short stay
 • Superyacht crew
 • Crew travel authority
 • a další

AustraliaOnline vám rada pomôže so všetkými druhmi dočasných víz. Stačí, keď sa obrátite na niektorú z ich kancelárií AustraliaOnline.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Predĺženie víza

Predĺženie študentských víz v Austrálii

Je možné víza v Austrálii predĺžiť?

Študentské víza je možné v Austrálii vždy predĺžiť. Výnimkou sú víza, ktorá boli vydané s podmienkou “NO FURHER STAY”, teda bez možnosti predĺžiť v Austrálii. Normálne sa ale táto podmienka vo vízach neobjavuje. Aj pre samotné predlžovanie platí všetko čo bolo uvedené u studentských víz.

V čom sa predĺženie víz líši?

Ako už bolo povedané, pre predlžovanie platí rovnaká legislatíva ako keď ste žiadali o svoje prvé študentské víza, napriek tomu je tu mnoho ďalších faktorov, ktoré určujú, či budete pri predlžovaní víza úspešní.

 1. ŽIADAJTE VČAS. V prvom rade je potrebné zabezpečiť, že o predĺženie víz požiadate včas, teda min. pred skončením platnosti víz pôvodných. Strážte si preto dátum tzv. “Expiry date”, ktorý je uvedený vo vašich vízach. Aj tu platí, že pred samotným podaním žiadosti o predĺženie, je nutné zaplatiť školu a poistenie. S výberom školy vám radi pomôžeme.
 2. VYBERTE SI VHODNÝ KURZ. Výber ďalšej školy má na úspech vašej žiadosti zásadný vplyv. Musíte totiž dokázať, že váš zámer pokračovať v štúdiu je “Genuine”, a preto by mal byť zabezpečený určitý prirodzený vývoj, prípadne by štúdium malo nadväzovať na predchádzajúce vzdelanie. Vždy veľa záleží na konkrétnej situácii každého študenta, v každom prípade je vhodné sa o voľbe vášho nového kurzu poradiť u nás v kancelárii. AustraliaOnline poskytuje najširšiu možnú ponuku škôl za najnižšie možné ceny vo všetkých austrálskych destináciách. Stačí, aby ste zápis uskutočnili naším prostredníctvom a kompletné predĺženie víz zabezpečíme za vás.
 3. NEPORUŠTE PODMIENKY PÔVODNÝCH VÍZ.  Ďalším faktorom ovplyvňujúci úspech súvisí s preukázaním, že ste v minulosti neporušili podmienky vašich pôvodných víz, prípadne že ste naplnili dôvody pre udelenie víz pôvodných. Skúma sa najmä dodržaná dochádzka (min. 80%), prípadne študijné výsledky (tzv. “Akademický pokrok”), a potom dodržiavanie podmienok pracovného povolenia (teda limit 40 h/14 dní). Emigračný úrad si môže tieto skutočnosti overiť, napríklad požiadavkou na predloženie výpisu z vášho austrálskeho účtu aj tri mesiace spätne. Ako tieto podmienky dodržať a čo urobiť sa dozviete na našich pravidelných orientáciách a seminároch v študentskom centre v Sydney.
 4. KOĽKO ZAPLATÍTE. Väčšinou si študent v Austrálii vyberie pre predĺženie štúdia odbornú školu (college). Na odborných školách sa školné platí po termoch, teda každé tri mesiace. Niektoré školy ponúkajú možnosť splácať školné ešte po nižších sumách. Ku školnému je tiež nutné zaplatiť zdravotné poistenie. Ak vás zaujíma cena, prejdite na náš cenový kalkulátor. Za predĺženie víz sa tiež platí vízový poplatok. V každom prípade cena, ktorú za ďalšiu školu zaplatíte, poistenie a vízový poplatok nemusí byť vysoká, začína už na 2000 AUD. V rámci konkurenčného boja sú niektoré odborné školy ochotné za vás uhradiť aj spomínaný vízový poplatok.

5.  FINANČNÉ KRYTIE PRE PREDĹŽENIE VÍZ. Aj tu platí všetko čo bolo k finančnému krytiu uvedené v sekcii študentské víza. Väčšina študentov v Austrálii volí štúdium odborného kurzu, pri ktorom sa finančné krytie, tak ako pri kurze jazykovom, preukazuje. Nie vždy si úradník z emigračného evidenciu od žiadateľa vyžiada, v každom prípade sa oplatí byť dobre pripravený. Spôsobov ako preukázať finančné krytie v Austrálii je veľa (vlastné zdroje, rodičia, príbuzní a podobne). Vzhľadom k tomu, že je to vždy veľmi individuálne, odporúčame, aby ste sa obrátili na naše študentské centrum, ktoré ochotne poskytne viac informácií.

6.  AKO NA TO. Žiadať o predĺženie je možné on-line alebo pomocou papierovej žiadosti na príslušnom emigračnom úrade v Austrálii. Akonáhle podáte žiadosť a pôvodná platnosť víza vyprší, prejdete automaticky na tzv. Bridging visa, ktoré budú platné až do doby než získate víza nové. Tieto “Bridging” víza majú rovnaké podmienky, vrátane pracovného povolenia, ako víza, o ktoré žiadate.

Prečo predlžovať víza s AustraliaOnline?

Pri predlžovaní víz sa môže v plnej miere prejaviť výhoda využitia jednej agentúry už od začiatku, pretože úspech pri predĺžení závisí z veľkej časti na tom, aké skutočnosti ste uvádzali vo všetkých vašich predchádzajúcich vízových žiadostiach. U študentov, ktorým predlžujeme v Austrálii víza a oni využili v minulosti pomoc inej agentúry sa často stáva, že nie je jasné čo do pôvodnej žiadosti uviedli. Prípadné rozpory potom môžu viezť až k samotnému zamietnutiu. Preto odporúčame, aby ste využili služby našich profesionálnych migračných poradcov. Pri predlžovaní víz ide študentom často o ďaleko viac než keď žiadajú o víza v SR. Po nejakom čase v Austrálii získali veľa kamarátov, dobrú prácu, vybudovali zázemie a neúspech pri predĺžení je tak ďaleko bolestivejší. Neúspešný žiadateľ má iba 28 dní na opustenie krajiny. Zamietnutie víza ďalej komplikuje prípadný návrat.

Naši klienti za naše služby spojené s predĺžením víza nič neplatia. Sme jedinou z českých a slovenských agentúr, ktorá zaisťuje predlžovanie víz pomocou svojich kmeňových migračných poradcov, ktorí hovoria po slovensky alebo česky. Pri predlžovaní víz sa tiež špecializujeme na páry, ktorým vybavujeme dependant víza. Naše konzultácie môžu tiež smerovať k výberu vhodného kurzu a následných víz, ktoré vedú k získaniu pracovných víz pre absolventov a ďalej k trvalému pobytu.

Potrebujete predĺžiť študentské víza?

Kontaktovať centrum v Sydney

Predĺženie turistických vízVisitor visa (subclass 600)

Je možné predĺžiť pobyt v Austrálii o turistické víza?

Ak už nechcete pokračovať v Austrálii v štúdiu, máte možnosť predĺžiť si pobyt o turistické víza. Samozrejme, toto vízum už nemá pracovné povolenie. V Austrálii sa nedá žiadať o eVisitor víza, ako to môžu urobiť žiadatelia mimo územia Austrálie. Predĺženie na tento druh turistických víz (s 600) v Austrálii nie je tak jednoduché, ako je tomu v prípade eVisitor (o ktoré možno žiadať len mimo územia Austrálie). Preto odporúčame začať s procesom prechodu zo študentských víz na turistické min. 2 mesiace pred skončením študentských víz. Vyhnete sa tak prípadným komplikáciám. Prejsť z turistických víz znovu na študentské je za určitých podmienok teoreticky možné (v prípade záujemcov o štúdium jazykového kurzu alebo univerzity), ale prakticky veľmi komplikované. Tento druh víz sa preto odporúča len v prípade, že o ďalšom štúdiu už neuvažujete, inak je lepšie zvoliť rovno predĺženie študentských víz.

Dĺžka a platnosť turistického víza v Austrálii

Víza sa vydávajú na obdobie až 12 mesiacov, vždy však v závislosti na tom, na aké účely víza potrebujete. Spravidla vám emigračný úrad pobyt predĺži iba o niekoľko málo mesiacov (2 až 6 mes.), Podľa toho aké dokumenty k žiadosti predložíte. Koniec víz určuje tzv. “Expiry date”.

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Najdôležitejším kritériom pre posúdenie vašej žiadosti je preukázanie dôvodu predĺženia vášho pobytu v Austrálii. Ten musí spĺňať podmienky, pre ktoré sa turistické víza vydávajú, spravidla zámer cestovať po Austrálii, prípadne návšteva kamarátov alebo príbuzných. Na preukázanie zámeru sa používa napr. rezervácia spiatočnej letenky, itinerár svojej cesty a podobne. Emigračné chce spravidla tiež preukázať, že máte na cestovanie alebo ďalší pobyt dostatočné finančné krytie (1551 AUD na mesiac plánovaného pobytu), a že ste neporušili podmienky predchádzajúcich víz. V prípade študentských víz sa jedná o potvrdenie o úspešnom absolvovaní školy s dostatočnou dochádzkou a doklad o ukončení pracovného pomeru.

Ako o turistické víza žiadať?

O víza možno žiadať osobne na imigračnom úrade alebo online. Narozdiel od eVisitor sa platí výrazne vyšší poplatok ambasáde. V prípade osobnej návštevy môže imigračný úradník udeliť vízum priamo na mieste.

AustraliaOnline v Sydney vám predĺženie pobytu o turistické víza rada sprostredkuje. K tomu účelu môžete využiť aj služby našej cestovnej kancelárie AustraliaOnline TRAVEL.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Potrebujete predĺžiť na turistické víza?

Kontaktovať centrum v Sydney

Vízové poplatky

Čo je vízový poplatok?

S vybavovaním väčšiny druhov víz je spojená úhrada vízového poplatku (tzv. Application fee), inak by sa imigračný úrad žiadosťou nemohol zaoberať. Po podaní žiadosti je poplatok zásadne nevratný a to aj v prípade zamietnutých víz, alebo aj keď sa rozhodnete v priebehu procesu vziať svoju žiadosť späť (Withdraw). Poplatok sa platí platobnou kartou alebo v hotovosti v austrálskej mene, na niektorých ambasádach v zahraničí aj v inej mene. Napríklad vo Viedni v eurách. AustraliaOnline poskytuje svojim klientom službu úhrady poplatku za víza pomocou vlastnej firemnej platobnej karty. Platobná karta klienta nebýva často akceptovaná, respektíve transakcie bývajú českými a slovenskými bankami blokované. Austrálska ambasáda si za platbu kartou účtuje poplatok od 1,2% až do 3%.

Zvýšený poplatok za víza

Austrália zaviedla pre niektoré druhy dočasných víz dodatočný (tzv. Subsequent temporary application charge) poplatok, ktorý sa účtuje nad rámec toho základného v prípade druhého a ďalšieho predlžovania víza v Austrálii. Inými slovami – poplatok za druhé a ďalšie predĺženie víz v Austrálii je vždy o niečo vyššie. Bohužiaľ sa tento poplatok týka i víza študentského. Austrálska vláda sa týmto krokom snaží regulovať počet žiadostí o ďalšie dočasné víza (Temporary visa).

Emigrácia do Austrálie

Čo znamená získať v Austrálii trvalý pobyt?

Prostredníctvom imigrácie sa dostala do Austrálie tretina jej populácie (odhaduje sa, že 6 mil. žijúcich v Austrálii sa tam nenarodilo). Každý rok sa k nim pridá necelých 300 tis. imigrantov z rôznych častí sveta. Nenechajte sa štatistikou mýliť, pretože získanie trvalého pobytu v Austrálii nie je vôbec jednoduché a z roka na rok sa podmienky na získanie trvalého pobytu skôr sprísňujú. Legislatíva spojená s vízami a emigráciou sa pravidelne novelizuje, a tak je nutné ju pravidelne sledovať. Pokiaľ ale získate štatút permanent rezident, máte rovnaké práva ako austrálsky občan, len s tým rozdielom, že nemusíte voliť. O status permanent rezident môžete prísť (napr. keď trvalo opustíte Austráliu). S tým súvisí problematika víz pre vracajúcich sa rezidentov. V nasledujúcej sekcii sa dozviete o základných možnostiach získania trvalého pobytu v Austrálii.

Kedy sa môžem obrátiť na AustraliaOnline?

AustraliaOnline nie je len študentskou agentúrou, naši konzultanti sú zároveň praktikujúci migrační poradcovia, s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí vám pomôžu s vybavovaním trvalého pobytu. Nevyužívame externých poradcov, sami sa problematike intenzívne venujeme a dokážeme tak poradiť záujemcom už od samého začiatku. Pôvodom sme Česi alebo Slováci, a tak sa špecializujeme práve na záujemcov z týchto dvoch krajín.

Ak uvažujete o získaní trvalého pobytu v Austrálii a spĺňate niektorú nami prezentovaných migračných kategórií, obráťte sa na kancelárie AustraliaOnline. Ak sa nachádzate v Austrálii, obráťte sa na sydneskou kanceláriu, v opačnom prípade napíšte migračnímu poradci v České republice. Viac o migračních poradcoch nájdete nižšie.

Novinky v oblasti emigrácie?

Rybka skáče z jednoho akvária do druhého

Migration service

Víza pre partnerov a iných členov rodinyFamily migration

Druhy rodinných víz

Kategória rodinných víz je určená na to, aby mohli rodinní príslušníci austrálskych občanov alebo rezidentov žiť spoločne v Austrálii. Rodinná víza sa ďalej delia na:

 1. víza pre partnerov (Partner visa)
 2. víza pre deti (Child visa)
 3. víza pre rodičov (Parent visa)
 4. víza pre príbuzných (Relative visa)
 5. víza na dôchodkový vek (Retirement visa)

Partnerské víza sú najčastejšie využívanou podkategóriou rodinných víz. Preto sa budeme v tejto časti venovať výhradne im.

Partnerské víza

Partnerská víza umožňujú partnerom austrálskych občanov, obyvateľov alebo občanom Nového Zélandu žijúcim v Austrálii odcestovať do Austrálie a neskôr aj získať ich prostredníctvom trvalý pobyt. Existuje niekoľko spôsobov získania partnerských víz v závislosti na dĺžke vzťahu partnera a sponzora. Na tieto účely slúžia tri druhy víz:

 1. VPM: Víza pre potencionálnych manželov (Prospective marriage visa – subclass 300)
 2. PPV: Prozatímní partnerská víza (Partner provisional visa – subclass 309)
 3. TPV: Trvalá partnerská víza (Partner visa – subclass 100)

Všetky tri vyššie uvedené víza umožňujú v Austrálii ich držiteľom neobmedzene pracovať.

Komu sú partnerská víza určené?

Dočasné partnerské víza, ďalej tiež ako “PPV” vám umožňujú žiť v Austrálii so svojím austrálskym partnerom, tiež nazývaným ako sponzor. Je to prvá fáza na získanie permanentných víz. Ak zostane držiteľ dočasných víz v partnerskom vzťahu so svojím austrálskym sponzorom aj po dvoch rokoch, získa nárok na trvalé partnerské víza, ďalej tiež ako “TPV”. Víza pre potencionálnych manželov, ďalej tiež ako “VPM” sú určené partnerom, ktorí spolu ešte nežijú po dobu 12 mesiacov, ale chcú vstúpiť do manželstva.

Dĺžka a platnosť partnerských víz

PPV (s 300) sa vydávajú na obdobie dvoch rokov a platia do doby než sa rozhodne o ďalšej fáze, teda trvalých partnerských vízach alebo do doby kedy sú tieto víza zrušené alebo nahradené iným vízom. Asi po dvoch rokoch na PPV sa bude rozhodovať o TPV (trvalých vízach), ktoré sú už udeľované na neobmedzenú dobu. Víza pre potencionálnych manželov (VPM) sa vydávajú na dobu 9 mesiacov, počas ktorej by ste sa mali vziať.

Kritériá na posúdenie žiadosti o partnerská víza

Pre splnenie podmienok PPV je nutné preukázať že partneri žili pred podaním žiadosti v trvalom vzťahu na spoločnom mieste (de facto relationship), teda na jednej adrese po dobu min. 12 mesiacov. Pochopiteľné je, že pre preukázanie vzťahu musia byť obaja partneri slobodní, teda bez formálnych záväzkov voči iným partnerom. Hoci to pre naplnenie podmienok PPV nie je nutnou podmienkou, partneri môžu vstúpiť do manželstva ešte pred získaním PPV. Manželstvo musí byť považované za platné podľa austrálskej legislatívy. Manželstvo uzavreté s austrálskym občanom na Slovensku sa podľa medzinárodných zmlúv považuje v Austrálii za platne uzavreté. Do druhej fázy sa potom partner austrálskeho sponzora dostane spravidla po dvoch rokoch, za predpokladu stále trvajúceho partnerstva. Táto perióda môže byť kratšia, buď v prípade, že spolu partneri pred žiadosťou žili dlhšie ako tri roky, alebo v prípade, že zo vzájomného vzťahu vzišlo dieťa a partneri pred podaním žiadosti o PPV žili spoločne min. dva roky.

Víza pre potencionálnych manželov

Pokiaľ partneri nesplnia podmienky pre udelenie PPV alebo TPV, nezostáva iné, než žiadať o víza pre potencionálnych manželov (VPM). Tu sa však očakáva, že sa partneri v priebehu platnosti víz (9 mesiacov) vezmú. Narozdiel od ďalších dvoch víz sa nepreukazuje spoločný vzťah pred podaním žiadosti. Stačí, že sa partneri minimálne raz fyzicky stretli.

Ako o víza žiadať?

O víza možno žiadať osobne na imigračnom úrade alebo poštou, a to ako v Austrálii, tak na príslušnom zastupiteľskom úrade v zahraničí, s výnimkou VPM, o ktoré je možné žiadať len mimo územia Austrálie. Vybavenie víza pre žiadateľov, ktorí sú mimo územia Austrálie, trvá spravidla 8 mesiacov od podania žiadosti. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o víza, ktoré vedú k získaniu trvalého pobytu, využitie služieb niektorého z migračných poradcov sa iste oplatí. Vo svojej praxi sme sa stretli s niekoľkými prípadmi osôb, ktorých pokazená žiadosť viedla až k rozpadu ich partnerských vzťahov.

V prípade, že máte o vybavenie víza záujem, kontaktujte niektorú z kancelárií AustraliaOnline a my pre vás víza zaistíme.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Víza pre nominovaných zamestnancovFamily migration

Komu sú víza určené?

Víza pre nominovaných zamestnancov, ďalej tiež ako “VNZ” umožňujú získať kvalifikovaným pracovníkom trvalý pobyt v Austrálii. Celý proces sa delí na dve časti. Najskôr je nutné získať nomináciu od schváleného austrálskeho zamestnávateľa až potom podať žiadosť pod jednou z nižšie uvedených kategórií.

 1. Temporary Residence Transition stream – táto cesta je určená pre zamestnancov, ktorí pracovali u toho istého zamestnávateľa a v rovnakom odbore na Dlhodobých business vízach (s 457) po dobu min. 2 rokov a tento zamestnávateľ im ponúkol ďalšiu prácu.
 2. Direct Entry stream – je určen zaměstnancům, kteří získají nominaci přímo, aniž by splnili předpoklady dle bodu 1, tedy aniž by předtím u zaměstnavatele, který je nominuje, pracovali. Jejich profese ovšem musí být na speciálním listu povolání, tzv. Consolidated Sponsored Occupation List.
 3. Agreement stream – je určený, pre žiadateľov, ktorí sú nominovaní austrálskym zamestnávateľom, ktorý má uzatvorenú dohodu s austrálskou vládou (tzv. Labour Agreement). Túto dohodu je možné uzavrieť len keď v danom odbore a v danej lokalite existuje trvalý nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a za podmienok, že štandardné spôsoby imigrácie nie sú k dispozícii.

Existujú tiež Regional Sponsored Migration Scheme visa (subclass 187), ktoré sú pre potencionálnych zamestnancov a zamestnávateľov z regionálnych častí Austrálie (do regionálnych oblastí nepatrí (Gold Coast, Brisbane, Newcastle, Sydney, Wollongong a Melbourne). tieto víza majú niektoré kritériá nastavené miernejšie, napríklad odbor žiadateľa pod kategóriou “Direct Entry stream” nemusí byť uvedený na “Consolidated Sponsored Occupation List”. Inými slovami, ak je žiadateľ ochotný pracovať a žiť mimo hlavného mesta, austrálska vláda pre to zavádza miernejšie kritériá.

Dĺžka a platnosť víza

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Kritériá pre posúdenie žiadosti

V prvom rade je vždy nutné nájsť firmu, ktorá vás nominuje. Ak takú firmu nemáte, môžete skúsiť podať žiadosť (tzv. Expression of Interest) do SkillSelect registra. Potencionálny austrálski zamestnávatelia si vás môžu z registra vybrať a rozhodnúť sa, že vás na danú pozíciu nominujú. Ďalším kritériom je vek žiadateľa, max. 50 rokov (pre vekovú hranicu existuje niekoľko výnimiek) a dostatočná úroveň anglického jazyka (tá sa líši v závislosti na tom, ktorý z troch spôsobov pre žiadosť používate). Narozdiel od kategórie “Temporary Residence Transition”, kde svoje schopnosti žiadateľ preukázal dvojročnou prácou pre zamestnávateľa na 457 vízach, v kategórii “Direct Entry stream” musí byť nominovaná profesia žiadateľa uvedená na tzv. Consolidated Sponsored Occupation List, žiadatelia musia preukázať min. 3 roky praxe v odbore a tiež získať pozitívny posudok ich schopností od príslušnej organizácie (tzv. “Skills assesment”). Každá profesia má inú organizáciu, ktorá takéto ohodnotenie vykonáva.

Čo musí splniť firma, aby vás mohla nominovať?

Firma, ktorá vás chce nominovať musí pôsobiť legálne v Austrálii a musí preukázať potrebu danú kvalifikovanú profesiu vyplniť plateným pracovníkom. Ďalej musí túto profesiu ponúknuť žiadateľovi min. po dobu 2 rokov a zaviazať sa k tomu, že neposkytne potenciálnemu žiadateľovi menej výhodné podmienky, než sú poskytované na tejto pozícii Austrálčanom. Ide najmä ide výšku platu, ktorá musí zodpovedať sume, ktorá je pre túto pozíciu obvyklá (Market salary rate). To znamená, že zamestnávateľ zaplatí min. rovnako alebo viac ako by platil za túto pozíciu Austrálčanovi. Fakticky sa potom jedná o sumy prevyšujúcej 55 tis. AUD ročne, v niektorých pozíciách (napr. IT, telekomunikácie a pod.) Sú tieto sumy aj dvojnásobné. Tým sa zabezpečí, aby business víza neslúžili pre zamestnávanie lacných pracovných síl zo zahraničia.

Ako o víza žiadať?

Ako už bolo uvedené, o VNZ víza možno požiadať až vtedy, keď vás potencionálny zamestnávateľ nominoval na vašu pozíciu. Práve táto prvá fáza je spravidla najkomplikovanejšia a zaleží na zamestnávateľovi, či je ochotný a schopný splniť podmienky, za ktorých vás môže nominovať. Zo skúseností vieme, že sa to darí spravidla u firiem, ktoré svojho potencionálneho zamestnanca poznajú (napr. u nich už pracoval). Je takmer vylúčené, že by sa vám podarilo nájsť potencionálneho zamestnávateľa zo SR. Najväčšiu šancu má potencionálny žiadateľ keď sa prihlási do SkillSelect registra.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Imigrácia na základe bodového systémuSkilled Independant & Nominated visa(subclass 189, 190)

Komu sú víza určené?

Skilled Independent víza (ďalej tiež ako “SI”) sú pre kvalifikovaných pracovníkov, ktorí dosiahnu dostatok bodov v bodovom systéme. Ich držitelia môžu v Austrálii zostať a neobmedzene pracovať na trvalo ako permanent rezidenti. Samotný dostatok bodov však nestačí, požiadať o tento druh víz môže iba kandidát, ktorý bol vybraný zo SkillSelect databázy uchádzačov. Celý proces sa delí na dve časti. Najskôr musí uchádzač uspieť v databáze uchádzačov a až potom je vyzvaný k tomu, aby pokračoval v žiadosti. Tento spôsob zabezpečí, že Austrália si vyberá z najžiadanejších odborov, ktoré trpia nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, len tých najkvalitnejších kandidátov.

Existuje podobný typ víza, ktorý sa nazýva Skilled Nominated visa (subclass 190), ktorý je vyššie uvedeným vízam podobný s tým rozdielom, že kandidáti v SkillSelect databáze sú nominovaní federálnym alebo miestnym štátom. Ak kandidát akceptuje podmienky vyzývacieho listu, vláda môže požadovať, aby kandidát žil alebo pracoval v regionálnej oblasti Austrálie (do regionálnych oblastí nepatrí Gold Coast, Brisbane, Newcastle, Sydney, Wollongong a Melbourne), prípadne určiť ďalšie podmienky. Zostávajúce podmienky sa pre oba dva druhy víz viacmenej zhodujú.

Dĺžka a platnosť víza

Vyššie uvedené víza vedú k získaniu trvalého pobytu, takže sa udeľujú na dobu neurčitú. Súčasťou vašej žiadosti môžu byť aj ďalší členovia vašej rodiny (partner, vaše alebo partnerove deti). V prípade, že bude kandidát z databázy SkillSelect vybraný, má 60 dní na to, aby podal žiadosť o SI víza.

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Najdôležitejšie je, aby bolo povolanie žiadateľa uvedené na príslušnom Skilled Occupation List. Žiadateľ tiež musí získať pozitívny posudok jeho schopností od príslušnej organizácie (tzv. “Skills assesment”). Každá profesia má inú organizáciu, ktorá takéto ohodnotenie vykonáva. Daná organizácia potom môže stanoviť prísnejšie kritériá na to, aby urobila pozitívne ohodnotenie vhodností kandidáta pre daný odbor (napríklad v oblasti praxe v odbore, dosiahnutého vzdelania a podobne). Žiadateľ musí byť ďalej vo veku do 50 rokov a musí preukázať dostatočnú úroveň anglického jazyka (tzv. “Competent english”).

V prvej fáze podá uchádzač žiadosť (tzv. Expression of Interest) do SkillSelect registra, ktorý zhromažďuje všetkých potencionálnych kandidátov a ich schopnosti. Aby bolo možné kandidáta vybrať, musí získať minimálne 65 bodov. Ak bude uchádzač vybraný, dostane vyzývací list (Letter of Invitation), ktorý stanoví konkrétne podmienky, ktoré však môžu byť pre jeho profesiu stanovené prísnejšie. Až až keď podmienky určené vo výzve splní, môže byť jeho žiadosť o SI víza úspešná.

Bodový systém

Body sa udeľujú na základe niekoľkých faktorov: veku, úrovne vašej angličtiny, pracovných skúseností, dĺžky vášho zamestnania, jednak v zahraničí a tiež na území Austrálie, stupni získaného vzdelania. Extra body žiadateľ môže získať za štúdium v Austrálii a jej regionálnych oblastiach, za partnera, za nomináciu od federálnej alebo miestnej vlády a podobne. Jedine žiadateľ, ktorý dosiahne min. 65 bodov môže uvažovať o získanie SI, hoci to ešte nezaručuje úspech medzi kandidátmi v databáze SkillSelect.

Ako o víza žiadať?

Ak si je žiadateľ istý, že spĺňa základné predpoklady, teda že je jeho odbor na SOL liste, a že by splnil aj požiadavky príslušnej odborovej organizácie, ktorá bude posudzovať jeho schopnosti, potom je určite vhodné vyjadriť svoj záujem zaregistrovaním sa do SkillSelect databázy.

AustraliaOnline má s týmto procesom bohaté skúsenosti a rada vám s tým pomôže. Samotný zápis do Skill select rozhodne o tom, či si vás z tejto databázy niekto vyberie, a preto je dobré využiť skúseností migračných poradcov, aby vám s registráciou pomohli.

AustraliaOnline ďalej poskytuje asistenciu pri vybavovaní SI víz.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Víza pre vracajúcich sa rezidentovResident return visa(subclass 155, 157)

Ako je to s dĺžkou trvalého pobytu?

Akonáhle raz získate trvalý pobyt, môžete zostať v Austrálii nastálo. Avšak vo všetkých permanent vízach nájdete dátum, ktorý označuje ich platnosť (“Expiry date”), spravidla za 5 rokov po vydaní. Aj keď zostanete v Austrálii po tomto dátume, ste v Austrálii úplne legálne, pretože máte štatút pobytu (trvalý pobyt). Inými slovami, ak sa vráti držiteľ permanent víz do Austrálie posledný deň pred ich ukončením, môže zostať v Austrálii legálne ako rezident. Problém by mohol nastať iba v prípade, že by ste Austráliu opustili po skončení platnosti svojich rezidentských víz a znovu sa chceli vrátiť. Pre takýto účel potrebuje rezident víza pre vracajúcich sa rezidentov (Resident return visa).

Komu sú víza určené

Víza sú určené pre rezidentov, ktorí sa vracajú do Austrálie v čase, keď nie sú platné ich pôvodné permanent víza. Žiadať o ne môže len osoba, ktorá mala v Austrálii trvalý pobyt alebo dokonca austrálske občianstvo. Existujú dva druhy víz pre vracajúcich sa rezidentov:

 1. Subclass 155 – Resident return visa
 2. Subclass 157 – Resident return visa

Dĺžka a platnosť víza

Vyššie uvedené víza vedú k získaniu trvalého pobytu, takže sa udeľujú na dobu neurčitú. Súčasťou vašej žiadosti môžu byť aj ďalší členovia vašej rodiny (partner, vaše alebo partnerove deti). V prípade, že bude kandidát z databázy SkillSelect vybraný, má 60 dní, aby podal žiadosť o SI víza.

Kritériá pre posúdenie žiadosti

Pre vydanie víz pre vracajúci sa rezidentov (subclass 155) sa musí preukázať, že žiadateľ v Austrálii žil po dobu minimálne 2 z posledných 5 rokov ako permanent rezident alebo austrálsky občan. Ak túto podmienku žiadateľ neplní, musí preukázať, že má voči Austrálii značné obchodné, kultúrne, pracovné alebo osobné väzby, ktoré sú Austrálii na prospech.

U druhej kategórie víz pre vracajúcich sa rezidentov (subclass 157) stačí preukázať, že žiadateľ strávil v Austrálii z posledných 5 rokov legálne najmenej jeden deň. Zároveň však musí presvedčiť emigračný úrad, že pre opustenie Austrálie mal závažné dôvody (Compelling and compassionate reason). Za tieto dôvody sa považujú spravidla skutočnosti, ktoré sú mimo vašej kontroly.

Ako o víza žiadať?

O víza možno žiadať osobne na imigračnom úrade alebo poštou a to ako v Austrálii tak na príslušnom zastupiteľskom úrade v zahraničí. Čo sa týka získania víz pre vracajúcich sa rezidentov, ktorí nesplnia základný predpoklad na dĺžku pobytu v Austrálii, odporúčame využiť služby niektorého z migračných poradcov.

V prípade, že máte o vybavenie víza záujem, kontaktujte niektorú z kancelárií AustraliaOnline a my pre vás víza zaistíme.

Austrálska vláda sa dlhodobo snaží zaistiť profesionálne štandardy v oblasti poskytovania vízového poradenstva a preto doporučuje, aby žiadatelia využívali služieb registrovaných migračných poradcov. Hoci bežná študentská agentúra v rámci svojej činnosti tiež poskytuje určitý druh poradenstva, služby migračného agenta vám zaručujú veľa nesporných výhod

Migračná licencia

K čomu je Migračná licencia?

V Austrálii musí byť každý kto poskytuje služby v oblasti emigrácie alebo vybavenia víz registrovaným migračným poradcom (“Migration agent”). Organizácia, ktorá migračných poradcov združuje (MARA) sa stará o to, aby mal každý jej člen dostatočnú znalosť migračných zákonov a bol vhodnou osobou na poskytovanie vízového a migračného poradenstva. Pre to, aby sa osoba stala migračným poradcom, musí vyštudovať migračné právo, preukázať dostatočnú znalosť anglického jazyka a zložiť požadované skúšky. Len austrálsky občan alebo austrálsky rezident sa môže stať migračným poradcom. Ďalšie vzdelávanie a preskúšanie potom prebieha každý rok. Migračný poradca musí byť poistený pre prípadné odškodnenie osôb, pre ktoré poskytuje poradenstvo.

Migrační poradcovia v AustraliaOnline

AustraliaOnline bola prvá vzdelávacia a emigračná agentúra, ktorej konzultanti sa stali migračnými poradcami. V súčasnosti tu pôsobia už štyria migrační poradcovia. Traja z nich v Austrálii a jeden v Českej a Slovenskej republike. Na Slovensku a v Česku sme jediná študentská agentúra, ktorá pri vybavení víz poskytuje svojim klientom služby česky hovoriaceho migračného poradcu. Služby našich poradcov sú v prípade študentských, dependant a turistických víz úplne zadarmo. Všetky prvé konzultácie ohľadom všetkých druhov víz poskytujeme tiež zadarmo.

Ako sa líšia služby Migračného poradcu a Vzdelávacieho agenta?

Vzdelávací agenti, bez ohľadu na to, či pôsobia v Austrálii alebo v zahraničí by imigračné poradenstvo poskytovať nemali. V Austrálii by bola takáto činnosť študentských poradcov v rozpore so zákonom, mimo územia Austrálie túto činnosť Austrália regulovať nemôže. Študentskí poradcovia nie sú totiž nikde registrovaní a svoju znalosť víz odvodzujú len z toho, že víza pre svojich klientov bežne podávajú. Niekde sa môžete dokonca dočítať, že študentská agentúra je registrovaná agentúra pre podávanie víz do Viedne. Čo to znamená? Vlastne vôbec nič. Pre to, aby ste posielali žiadosti o študentské víza na zastupiteľský úrad vo Viedni, žiadnu registráciu nepotrebujete.

Vzdelávací agent zastupuje teda úlohu splnomocneného zástupcu/ príjemcu korešpondencie (Authorised recipient). Splnomocniť môžete totiž akúkoľvek osobu, ktorá za vás dostane výsledok svojej žiadosti v písomnej forme. Zásadný rozdiel je v tom, že emigračný úrad nemôže so splnomocnencom prejednávať záležitosti týkajúce sa vášho víza. Inými slovami, autorizovaný zástupca za vás žiadosť podá a potom čaká na jej výsledok. Ako je to s autorizovanými zástupcami sa môžete dočítať napr. v predslove k formu 956A.

Migračný poradca má okrem iného právo certifikovať originály dokumentov pre emigračný úrad, týkajúce sa vašej žiadosti o víza, napr. výpisy z bankového účtu, rodné listy a podobne. Certifikovaná kópia má rovnakú váhu ako originál dokumentu.
 

10 tipov k vízám

 • So študentskými vízami je možné neobmedzene Austráliu opúšťať a opäť sa do nej vracať, ale len ak neporušíte podmienky vašich víz (link) (v závislosti od typu víz platia individuálne podmienky).

 • Ak uvažujete v budúcnosti žiadať o dependant víza, nezabudnite si čo najskôr zabezpečiť, aby ste mali nejaké dôkazy o spoločnom spolužití na jednej adrese, napríklad výpisy z bankového účtu na spoločnú adresu a spoločné financie.

 • O študentské-pracovné víza môžete zažiadať kedykoľvek - vek nehrá rolu.

 • Ak budete žiadať o prvé víza na území Austrálie, zvážte, na akú dĺžku. Ďalšia vízová žiadosť na austrálskom území (2. a vyššie) je znevýhodnená vysokým administratívnym poplatkom, ktorý sa pripisuje nad klasickú vízovú sadzbu. Preto sa oplatí žiadať o víza na dlhšiu dobu a oddialiť tak termín, kedy by ste museli opäť žiadať o nové víza.

 • Už ste v Austrálii boli a chystáte sa tam opakovane? Pri každej ďalšej žiadosti o víza je ich získanie zložitejšie. Riešte preto vašu záležitosť s našimi migračnými agentmi. Tí majú vďaka svojej licencii prehľad o všetkých austrálskych vízach a vyznajú sa vo vízovej politike. Tak vám zaistia riešenie na mieru.

 • Dodržujte podmienky svojho víza. Aj malé porušenie (napr. prekročenie doby platnosti víza, hoci o jeden deň) znamená jeho zrušenie a komplikácie v získaní ďalšieho víza!

 • Ak chcete Austráliu navštíviť ako turisti - poraďte sa s nami. Získanie víz s dĺžkou od 3 do 12 mesiacov predchádza individuálnym požiadavkám žiadateľa a je dobré sa poradiť, aké sú vaše možnosti.

 • Využite migračných agentov pri riešení víz. Postarajú sa o všetku komunikáciu s ambasádou, môžu vás zastupovať a pri riadení vízového procesu vás tak nič nezaskočí. Oni sú tí praví, ktorí majú absolútny prehľad o vízach a ich podmienkach.

 • Ak ste na študentských vízach, kontrolujte si svoju dochádzku (nesmie klesnúť pod 80%) a nezabúdajte hlásiť ambasáde zmenu svojej rezidenčnej adresy. Aj tieto vízové podmienky sú veľmi striktné.

 • Študentské víza vám budú udelené podľa dĺžky zapísaného kurzu, čo môže byť až 4,5 roka! Pritom stačí zaplatiť len zlomok školného!

Co je u nás nového?

Prekážky sú iba v našej hlave

Skôr ako človek odíde do Austrálie, zvažuje pre a proti. Premýšľa, či sa do toho vôbec pustiť. Otázky typu: Čo… Více

Anička nás zdraví zo Sydney: “MANLY BEACH je nádherná lokalita, ktorá sa mi zapísala do srdca.”

“Áno, je to tak, som opäť v Prahe. Našťastie let s Qatar Airways prebehol bez problémov. Rozhodovala som sa pomerne… Více

Podmienky, s ktorými môžem začať vízový proces už dnes!

Ešte nikdy sme v rámci EXPO AUSTRALIA neprišli s toľkými bonusmi v rámci našej asistencie… Posúďte sami 1. NÍZKE CENY… Více

Covid Q & A

Milí naši cestovatelia, pripravili sme si pre vás odpovede na aktuálne otázky – Q&A, ohľadom situácie spojenej s pandémiou koronavírusu… Více

Kontakty

Dohodni si konzultáciu

Romana Procházková

+420733123999 info@australiaonline.cz

Australiaonline v Praze lze kontaktovat i přes:Viac kontaktov

Adresa:

Opletalova 23, 4. patro,
110 00 Praha 1

Otváracia doba:

Aktuálně probíhají schůzky POUZE ONLINE

Volejte: + 420 733 123 999


+420 211 221 501 info@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Brne možno kontaktovať aj cez:Viac kontaktov

Adresa:

Rašínova 103/2
602 00 Brno

Otváracia doba:

Aktuálně probíhají schůzky POUZE ONLINE

Volejte: + 420 211 221 501

Kamil Glinský

+421 918 570 900 kamil@australiaonline.sk

AustraliaOnline v Bratislave možno kontaktovať aj cez:

Australiaonline Bratislava
Viac kontaktov

Adresa:

Gunduličova 4
811 05 Bratislava

Adresa:

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St.
Sydney, NSW, 2000, Austrálie

Otváracia doba:

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 17.00