Ak ste si vybrali ako súčasť vášho študijného plánu aj prípravu na zloženie jedného z certifikátov Cambridge, určite ste urobili dobre. Prípravné kurzy na skúšky Cambridge (nezáleží či PET, FCE, CAE alebo CPE) v Austrálii sú jedny z najobsiahlejších a najnáročnejších vôbec. Behom intenzívneho 12-týždňového kurzu sa naučíte viac, ako za celé predchádzajúce niekoľkoročné štúdium na Slovensku.

Predpokladom ale je, že sa budete chcieť učiť a budete sa štúdiu venovať. Výuka kurzu Cambridge trvá na väčšine jazykových škôl 5 hodín čistého času denne, ďalej sa predpokladá,  že denne venujete aspoň hodinu domácej príprave.

Pre tých, ktorí by sa radi začali na štúdium pripravovať už teraz, v spolupráci s učiteľmi jednej prestížnej jazykovej školy v Sydney, sme dali dokopy zopár rád a typov, ako sa čo najlepšie na štúdium pripraviť.

  • Začnite čítať v angličtine. Čítajte čokoľvek; knihy (veľmi sa osvedčil napríklad Harry Potter), časopisy, austrálske noviny. Čítajte, čo chcete, ale začnite čo najskôr.
  • Na internete sledujte správy z Austrálie. Skúste napríklad http://www.smh.com.au/, http://www.news.com.au/, http://www.theaustralian.com.au/.
  • Je veľa internetových stránok, kde se dozviete zaujímavosti z Austrálie a kde si môžete plánovať výlety, poznávať svoje mesto atď. Všeobecné informácie nájdete na http://www.australia.com/. Pre študentov v Sydney je to napríklad http://www.thingstodo-sydney.com/, http://www.sydneycitysearch.com.au/, http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/. Študentov v Brisbane a okolí bude zaujímať http://www.goldcoastaustralia.com/ a o Perth sa píše na www.westernaustralia.com/en. http://www.visitwa.com.au/
  • Pokúste si mesiac pred odletom napísať denník v angličtine. Nemusíte písať veľa, ale je dobré, keď napíšete niečo každý deň, aspoň pár viet. Píšte o čomkoľvek sa vám zachce. Vedenie denníka v angličtine vám pomôže si zvyknúť na písanie v angličtine a naučíte sa písať rýchlejšie. Po čase si začnete sami opravovať chyby, ktoré ste napísali na začiatku a uvidíte, aký posun sa touto technikou dá dosiahnuť.
  • Ďalším dôležitým bodom je slovná zásoba. Skúste si zapisovať nové slovíčka. Ak to už robíte, je dobré, aby ste si napísali aj slová od toho odvodené. Napríklad od podstatného mena ‘success’ (úspech) existuje sloveso succeed (uspieť), a taktiež prídavné meno succesful (úspešný) a príslovka succesfully (úspešne). Ak chcete uspieť na skúškach Cambridge, musíte vedieť zachádzať so slovami. Pri precvičovaní budete úspešní a uspejete s vašimi plánmi úspešne zložiť skúšku. Môj pokus o názornú ukážku práce so slovami v slovenčine neznie tak dobre ako v angličtine. 🙂
  • Sledujte televíziu alebo filmy v angličtine, hoci aj s titulkami.
  • Je toho veľa a váš čas je obmedzený, ale pokúste sa začať robiť aspoň niečo z vyššie uvedeného. 

Viac o typoch skúšok Cambridge a ich nástupných termínoch sa dozviete v sekcii “O školách”.