Podmienky študentských víz

Spolu s vydaním vášho študentského víza sú v dokumente uvedené podmienky, ktorým dané vízum podlieha. Tieto podmienky sa delia na povinné (obligatórne) a diskrečné. Mandatórne (tzv. Mandatory conditions) podmienky sa s vízom vydávajú automaticky. Diskrečné (Discretionary conditions) sú podmienky, ktoré môže úradník k vízam pripojiť, ale tiež nemusí, záleží to na jeho uvážení.

Mandatórne podmienky

OZNAČENIEPOPIS
8105Táto podmienka upozorňuje na to, že pracovať sa dá oficiálne až od prvého dňa v škole a pracovná doba je limitovaná. Maximálna odpracovaná doba je 40 hodín za 14 dní počas školských dní avšak neobmedzene počas vašich prázdnin.
8202Podmienka prikazuje mať určitú výšku dochádzky alebo akademického pokroku (progresu). V závislosti od typu školy sa potom líšia jednotlivé kritériá. Pri jazykových školách ide o dochádzku, u odborných škôl a univerzít o kombináciu pokroku a dochádzky, na univerzite je progres dokladaný splnením kreditov). Dochádzka žiadneho študenta nesmie klesnúť pod 80%.
8501Zahraniční študenti sú povinní pokryť celú dobu svojho štúdia austrálskym zdravotným poistením (OSHC - Overseas Student Health Cover). Ak je partner, prípadne deti zahrnuté vo vízovej žiadosti je nutné zabezpečiť zdravotné poistenie typu "Family". Bez neho nemožno žiadať o víza.
8516Držiteľ musí aj po udelení víz spĺňať primárne a sekundárne kritériá, na základe ktorých mu boli udelená víza.
8517Pre školo-povinných rodinných príslušníkov, ktorí sú zahrnutí vo vízach hlavného držiteľa (Primary holder), musí byť zabezpečené príslušné vzdelanie na austrálskych školách (pri všetkých vízach dlhších ako 3 mesiace).
8532Podmienka pre žiadateľov pod 18 rokov. Takí študenti sú nútení splniť špeciálne požiadavky - sú buď sprevádzaní rodičom alebo tzv. "Legal custodian" opatrovníkom a majú zaistené bývanie v hostiteľskej rodine po celú dobu platnosti víza.
8533Podmienka prikazuje hlásiť škole / imigračnému úradu zmenu adresy svojho bydliska do 7 dní odo dňa zmeny. Povinnosť nahlásiť zmenu adresy je tiež pri zmene školy (poskytovateľa vzdelania, tzv. "Provider" do 7 dní od obdržania CoE.

Diskrečné podmienky

OZNAČENIEPOPIS
8101Zákaz práce v Austrálii.
8203Nie je možné zmeniť študovaný kurz alebo predmet výskumu (platí pre určité subclass) (dokým nie je udelené povolenie).
8204Nemožnosť zmeny kurzu, témy vedeckej práce pri štúdiu Graduate certificate, Graduate diploma, magisterského alebo doktorandského štúdia, prípadne preklenovacieho kurzu nevyhnutného ako pre-rekvizita štúdia a ďalšieho výskumu magisterského alebo doktorandského štúdia (ak nie je udelená povolenie).
8303Zákaz podieľania sa na nebezpečných aktivitách ohrozujúcich zdravie austrálskej spoločnosti.
8523Partner a deti (tzv. „Dependants“) nesmú opustiť austrálske územie neskôr než hlavný držiteľ ich víza.
8534, 8535Zákaz udelenia ďalšieho víza na území Austrálie po skončení platnosti víza existujúceho. Výnimku tvorí žiadosť o ďalšie študentské vízum s pracovným povolením, ďalšie Guardian visa, Graduate-Skilled alebo víza spĺňajúce podmienky vyplývajúce z dohovoru OSN z roku 1951 o právnom postavení utečencov.

Kontakty

Dohodni si konzultáciu

Markéta Kumstátová
Markéta Kumstátová
Mobil: +420 733 123 999
Skype: australiaonline.praha
Email: marketa@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Prahe
môžete skontaktovať cez:

SKYPE

australiaonline.praha

Viac kontaktov

Adresa:

Vodičkova 791/41
110 00 Praha 1

Otváracia doba:

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 15.00
Pavlína Černá
Ing. Pavlína Černá
Mobil: +420 734 44 99 49
Skype: australiaonline.brno
Email: pavlina@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Brně
môžete skontaktovať cez:

SKYPE

australiaonline.brno

Viac kontaktov

Adresa:

Rašínova 103/2
Brno, 602 00

Otváracia doba

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 15.00
Kamil
Kamil Glinský
Mobil: +421 918 570 900

Email: kamil@australiaonline.sk

AustraliaOnline v Bratislave
môžete skontaktovať cez:

SKYPE

Australiaonline Bratislava

Viac kontaktov

Adresa:

Cintorínska 9, 811 08, Bratislava

Otváracia doba

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 15.00
portrétní fotografie
Lucia Přikrylová
Mobil: +61 422 611 611

Email: sydney@australiaonline.agency

AustraliaOnline v Sydney
možno skontaktovať cez:

Pevná linka

+61 2 9003 0456

Email

sydney@australiaonline.agency

Viac kontaktov

Adresa:

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St.
Sydney, NSW, 2000, Austrálie

Otváracia doba:

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 17.00