Podmínky studentských víz

Spolu s vydáním vašeho studentského víza jsou v dokumentu uvedeny podmínky, kterým dané vízum podléhá. Tyto podmínky se dělí na povinné (mandatorní) a diskreční. Mantadorní (tzv. Mandatory conditions) podmínky se s vízem vydávají automaticky. Diskreční (Discretionary conditions) jsou podmínky, které může úředník k vízu připojit, ale také nemusí, záleží zcela na jeho uvážení.

Mandatorní podmínky

OZNAČENÍPOPIS
8105Tato podmínka upozorňuje na to, že pracovat lze oficiálně až od prvního dne ve škole a máte pracovní doba je limitovaná. Maximální odpracovaná doba je 40 hodin za 14 dní během školních dní avšak neomezeně během vašich prázdnin.
8202Podmínka přikazující mít určitou výši docházky nebo akademického pokroku (progresu). V závislosti na typu školy se pak liší kritéria (u jazykových škol jde o docházku) u odborných škol a univerzit o kombinaci pokroku a docházky (na univerzitě je progres doložen splněním kreditů). Docházka žádného studenta nesmí klesnout pod 80 %.
8501Zahraniční studenti jsou povinni pokrýt celou dobu svého studia australským zdravotním pojištěním (OSHC – Overseas student health cover). Pokud je partner, případně i děti zahrnuti ve vízové žádosti je nutné zabezpečit zdravotní pojištění typu „Family“. Bez něj nelze žádat o víza.
8516Držitel musí i po udělení víza splňovat primární a sekundární kritéria, na jejichž základě mu byla udělena víza.
8517Pro školou povinné rodinné příslušníky, kteří jsou zahrnuti ve vízech hlavního držitele (Primary holder), musí být zabezpečeno příslušné vzdělání na australských školách (u všech víz na déle než 3 měsíce).
8532Podmínka pro žadatele pod 18 let. Tací studenti jsou nuceni splnit speciální požadavky - jsou buďto doprovázeni rodičem nebo tzv. „Legal custodian“ opatrovníkem a mají zajištěné bydlení v hostitelské rodině po celou dobu platnosti víza.
8533Podmínka přikazující hlásit škole/imigračnímu úřadu změnu adresy svého bydliště do 7 dní ode dne změny. Povinnost nahlásit změnu adresy je také při změně školy (poskytovatele vzdělání, tzv. „Provider“ do 7 dní od obdržení CoE.

Diskreční podmínky

OZNAČENÍPOPIS
8101Zákaz práce v Austrálii.
8203Nelze změnit studovaný kurz nebo předmět výzkumu (platí pro určité subclass) (dokud není uděleno povolení).
8204Nemožnost změny kurzu, tématu vědecké práce při studiu Graduate certificate, Graduate diploma, magisterského nebo doktorského studia, případně překlenovací kurz nezbytný jako pre-rekvizita studia a dalšího výzkumu magisterského nebo doktorského studia (dokud není uděleno povolení).
8303Zákaz podílení se na nebezpečných aktivitách ohrožující zdraví australské společnosti.
8523Partner a děti (tzv. „Dependants“) nesmí opustit australské území později než hlavní držitel jejich víza.
8534, 8535Zákaz udělení dalšího víza na území Austrálie po skončení platnosti víza stávajícího. Výjimku tvoří žádost o další studentské vízum s pracovním povolením, další Guardian visa, Graduate-Skilled nebo víza splňující podmínky vyplývající z rok 1951 úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků.

Kontakty

Dohodni si konzultáciu

Markéta Kumstátová
Markéta Kumstátová
Mobil: +420 733 123 999
Skype: australiaonline.praha
Email: marketa@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Prahe
môžete skontaktovať cez:

SKYPE

australiaonline.praha

Viac kontaktov
 

Adresa:

Vodičkova 791/41
110 00 Praha 1

Otváracia doba:

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 15.00
Pavlína Černá
Ing. Pavlína Černá
Mobil: +420 734 44 99 49
Skype: australiaonline.brno
Email: pavlina@australiaonline.cz

AustraliaOnline v Brně
môžete skontaktovať cez:

SKYPE

australiaonline.brno

Viac kontaktov

Adresa:

Rašínova 103/2
Brno, 602 00

Otváracia doba

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 15.00
Kamil
Kamil Glinský
Mobil: +421 918 570 900

Email: kamil@australiaonline.sk

AustraliaOnline v Bratislave
môžete skontaktovať cez:

SKYPE

Australiaonline Bratislava

Viac kontaktov

Adresa:

Cintorínska 9, 811 08, Bratislava

Otváracia doba

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 15.00
Stanislava Porubčanová
Stanislava Porubčanová
Mobil: +61 2 9003 0456

Email: sydney@australiaonline.agency

AustraliaOnline v Sydney
možno skontaktovať cez:

Mobil

+61 2 9003 0456

Email

sydney@australiaonline.agency

Viac kontaktov

Adresa:

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St.
Sydney, NSW, 2000, Austrálie

Otváracia doba:

PONDELOK09.00 až 17.00
UTOROK09.00 až 17.00
STREDA09.00 až 17.00
ŠTVRTOK09.00 až 17.00
PIATOK09.00 až 15.00