Ešte nikdy sme v rámci EXPO AUSTRALIA neprišli s toľkými bonusmi v rámci našej asistencie… Posúďte sami

1. NÍZKE CENY – zafixujte si aktuálnu nízku cenu školného na budúci rok. Ak sa cena vami vybraného prezenčného kurzu neskôr navýši, vy po platnom zápise rozdiel neplatíte. Platí, že ak škola cenu zníži o viac ako 10% my vám ju znížime tiež. Toto platí pri vybraných austrálskych školách po celú dobu až do dňa úhrady školného.

2. ZÁPISNÉ ZDARMA – v AustraliaOnline vám vybrané školy nebudú účtovať tzv. Enrollment Fee v hodnote 200-300 AUD (cca 120-180 EUR).

3. DÁTUMU ODLETU – chápeme, že pre mnohých z vás má odlet zmysel len do určitej doby. Preto vám dávame možnosť odstúpenia od Zmluvy o štúdiu za zvýhodnených podmienok, ak by vaša žiadosť o študentské vízum nebola odoslaná v dôsledku obmedzení spojených s Covid-19 do 30/06/2021.

4. TESTOVANIE – ak bude austrálska vláda vyžadovať negatívny test na “kovid” v krajine pôvodu (SR), uhradíme našim klientom odlietajúcim v rokoch 2020 a 2021 náklady spojené s týmto testovaním maximálne do výšky 65 EUR.

5. KVALITA ŠTÚDIA – pokiaľ sa vami vybraná vzdelávacia inštitúcia v Austrálii dostane do akademických či finančných problémov v rokoch 2020 a 2021, zabezpečíme presun daného študenta na školu s porovnateľným študijným programom.

Všetky tieto garancie vám môžeme ponúknuť vďaka nášmu silnému zázemiu v Sydney a Melbourne. Táto obmedzená ponuka platí pri podpise zmluvy o štúdiu do 30/6/2020 s predpokladaným začiatkom štúdia v rokoch 2020 a 2021. Neváhajte osloviť Kamila (Bratislava, 0918 570 900) pre viac informácií a osobné stretnutie .