Nejde len o rýchlosť, ale predovšetkým sa znížia nároky emigračného úradu na minimum. V praxi bude takýto žiadateľ posudzovaný akoby patril do ASSESSMENT LEVEL 1 (ďalej ako “AL”), a to aj napriek tomu, že inak by vzhľadom k jeho národnosti a druhu zvoleného kurzu bol posudzovaný pod AL 2 alebo dokonca AL 3 (čím vyššie AL, tým vyššie sú nároky emigračného úradu). Teraz je napríklad Slovák, ktorý uvažuje o štúdiu odborného kurzu v Austrálii zaradený automaticky do AL2, čo pre neho znamená preukázať dostatočné krytie, a to vzhľadom k dĺžke odborných kurzov môže predstavovať sumu 17 tis. Eur. Ak si však zvolí školu, ktorá je zaradená do SVP programu, Austrália ho automaticky zaradí pod AL1, a tým odpadne povinnosť preukazovať prístup k finančnému krytiu.

 

Streamline visa processing zaviedla austrálska vláda už v roku 2012, s tým že do programu boli zaradené výhradne Univerzity. Od pondelka 23.11.2014 došlo k zásadnému rozšíreniu aj na niektoré privátne odborné školy (colleges), ktoré ponúkajú advanced diploma programy. Kompletný zoznam škôl, vďaka ktorým je možné využiť program SVP nájdete tu –  SVP eligible education providers. Už teraz sa tu objavili školy, ktoré sú medzi českými a slovenskými študentmi populárne. Z vyššie uvedeného vyplýva, že SVP možno využiť len pri vybraných šklách a vždy len u advanced diploma kurzov, ktoré sú väčšinou v dĺžke dvoch rokov, samotné certifikáty 1 až 4 alebo diploma kurzy do SVP zaradené nie sú. V kombinácii s Advanced Diploma kurzami, teda napr. štúdium na CIII + Diploma + Advanced Diploma SVP program využiť možno.

 

Koho sa teda táto zmena dotkne najviac? Samozrejme tých, ktorí uvažujú o štúdiu Advanced Diploma na odbornej škole alebo univerzitných programov v Austrálii a patria do AL 2. To sa týka záujemcov o štúdium Advanced Diploma kurzov z radov českých a slovenských žiadateľov (obaja teraz patria do AL 2). Výberom vhodného kurzu sa žiadateľ bude posudzovať ako žiadateľ s nízkym imigračným rizikom (lower Immigration risk) a tak nebude musieť, rovnako ako iní žiadatelia v AL 1, ukazovať evidenciu o tom, že majú prístup k dostatočnému finančnému krytiu. Tu je vhodné upozorniť na to, že podľa austrálskej legislatívy i žiadateľ pod AL 1 a SVP musí mať finančné krytie, rozdiel je potom v tom, že žiadateľ v AL 1 a SVP to nepreukazuje, len tvrdí. 🙂

 

Tu uvádzame vybraný zoznam škôl, ktoré sa zaradili do programu SVP (AustraliaOnline reprezentuje v ČR a SR všetky nižšie uvedené školy):

 

Sydney (NSW):

 

• Australian Institute of Professional Accounting (Aipe)
• CASS Training
• Strathfield College
• Study Group
• Kent Institute
• Australian Pacific College (APC)
• Academies Australasia (ACA)
• Academy of Information Technology (AIT)Perth (WA):

• WAIFS (West Australian Institute of Further Studies)
• Cambridge International College (CIC – Western Australia)

Melbourne (VIC):• Lonsdale Institute

 

Gold Coast (QLD):


 


• Envirotech Institute of Education
• Imagine Education Australia

 

Konzultanti v AustraliaOnline sledujú SVP program už od začiatku a sú tak pripravení poskytnúť podrobnejšie informácie a radu pri výbere vhodného kurzu, pretože  WE DON`T GO THERE WE LIVE THERE 😉