Ako sme už niekoľkokrát spomínali, v tomto roku dôjde k väčším zmenám týkajúcich sa vízového procesu študentských víz. Tie nadobudnú platnosť po 1.7.2016 a ponesú názov “Simplified Student Visa Framework” (SSVF). Hoci bolo vydané množtvo dokumentov týkajúcich sa týchto zmien, praktická stránka sa prejaví až s jej nástupom na začiatku júla. Nové zmeny by mali priniesť zjednodušenie vízového procesu. Pri posudzovaní študentskej žiadosti bude záležať na ohodnotení rizikovosti krajiny (Immigration risk – imigračné riziko) (hodnota 1-3 (3 = najhoršie), Česká a Slovenská republika zatiaľ čakajú na zhodnotenie) a na ohodnotení školy, ktorú si zvolíte (taktiež 1-3 ). Podľa kombinácie NÁRODNOSTI žiadateľa a ŠKOLY potom vyplynú požiadavky na vízovú žiadosť (vyššie riziko školy a krajiny prináša vyššie požiadavky na žiadateľa o vízum = tzv. REGULAR proces, pri nízkej rizikovosti sú potom požiadavky minimálne, tzv. STREAMLINED proces). V prvej fáze váš študentský zámer kontroluje škola a to už pri zápise. Tá si prípadne môže vyžiadať aj dodatočné dokumenty či skype interview. Po úhrade školného a poistenia sa požiada o víza online a následne žiadosť preskúmava ambasáda. Tá si vyhradzuje stále právo na doloženie dokumentov zo strany žiadateľa o vízum bez ohľadu na typ procesu (REGULAR vs STREAMLINED).

Zmeny v niekoľkých bodoch:

  • po novom bude zhodnotená krajina a škola rizikovostným ratingom, ktorého kombinácia napovie žiadateľovi, aké na neho budú kladené požiadavky (čo sa týka financií a doloženia úrovne AJ)
  • z pôvodných 8 vízových tzv. “podtried” (subclasses) budú iba 2
  • finančné požiadavky na doloženie sa zvýšia z aktuálnej sumy 18.610 AUD na 19.830 AUD (na hlavného žiadateľa), navyše pribudne ďalšia možnosť ako doložiť financie (prostredníctvom potvrdenia o ročnom príjme) 
  • študentské víza bude možné podávať len online
  • v niektorých prípadoch (u procesu REGULAR) dôjde k zvýšeniu požiadaviek na doloženie úrovne anglického jazyka pre žiadateľov o štúdium na odbornej škole 

Ako sa ma to dotkne?

Dôležité je predovšetkým to, že bude veľmi dôležité zvoliť vhodnú školu, a tým znížiť riziko možného dokladovania dokumentov navyše. Všetkým agentom bude k dispozícii online nástroj, vďaka ktorému budeme schopní posúdiť riziko kombinácie daného žiadateľa podľa národnosti a školy. V prípade, že by bolo treba dokumenty doložiť je nevyhnutné, aby mali nielen správnu formu, ale aj obsah. Tieto okolnosti potom ovplyvnia úspešnosť vašej žiadosti o víza.

Viac informácií nájdete na webe immigov alebo v aktuálnom dokumente venovanému tejto téme: https://www.border.gov.au/Trav/Stud/student-visas-1july2016