Dňa 27/5/2015 bola podpísaná recipročná dohoda medzi Slovenskou republikou a Austráliou o zavedení víz typu Work and Holiday (subclass 462), ďalej len ako (W & H). Teraz sa čaká, kým jednotlivé štáty implementujú príslušnú legislatívu, ktorá by umožnila víza aktivovať. Očakáva sa, že to bude v rozmedzí niekoľkých mesiacov. Presný termín zavedenia možno len ťažko odhadnúť. Jedná sa totiž o recipročnú dohodu a príslušné legislatívne opatrenia musí zaviesť nielen Austrália, ale tiež Slovenská republika. Česká republika sa o podobnú dohodu snaží už viac ako 5 rokov, ale zatiaľ sa nezdá, že by mala byť v blízkej budúcnosti uzavretá.

Na úvod je potrebné zdôrazniť, že “Work and Holiday” víza nie sú “Working Holiday” víza. Podmienky týchto víz sú totiž oveľa prísnejšie než pri klasických Working Holiday vízach. W & H víza sú určené mladým ľuďom zo Slovenska vo veku 18 až 30 rokov, ktorí chcú v Austrálii pracovať, cestovať alebo študovať, maximálne však po dobu 1 roka. Značným limitom je počet predpokladaných víz, ktoré Austrália v jednom roku vydá. Jedná sa “iba” o 200 miest a zo skúsenosti z iných štátov, môžu byť tieto miesta obsadené v rámci niekoľkých dní po otovorení kvóty… Ďalšie víza sa potom uvoľnia až ďalší rok.

Všetky kritériá na získanie Work and Holiday víza:

 • pas štátu, ktorý má z Austráliou podpísanú dohodu o W & H (Slovenská republika a ďalšie …)
 • list o podpore (nominácii) od príslušného ministerstva vysielajúceho štátu. Spôsob akým sa bude tento list získavať, bude záležať na každom konkrétnom štáte. Podrobnosti ešte neboli zverejnené.
 • vek žiadateľa 18 – 30 rokov (v čase podania žiadosti nesmie žiadateľ dosiahnuť vek 31 rokov)
 • vysokoškolské vzdelanie (ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo úspešne ukončené min. 2 roky bakalárskeho štúdia)
 • preukázanie dostatočného finančného zabezpečenia (5000 AUD + náklady na cestovné vo výške cca 1500 AUD)
 • dostatočná úroveň anglického jazyka (znalosť anglického jazyka sa preukazuje jednou z medzinárodne uznávaných skúšok – IELTS, TOEFL, OET alebo CAE)
 • preukázať, že žiadateľ je “genuine applicant”

Víza umožňujú svojmu držiteľovi:

 • získať ročné víza do Austrálie s možnosťou neobmedzenej práce.
 • pracovať pre jedného zamestnávateľa v maximálnej dĺžke 6 mesiacov. Cieľom je nútiť žiadateľa, aby cestoval a nezostal u jedného zamestnávateľa po celú dobu pobytu.
 • možnosť študovať v max. dĺžke 4 mesiace
 • cestovať do Austrálie bez obmedzenia (v rámci platnosti víza)
 • Medzi ďalšie limity patrí, že vízum možno udeliť len žiadateľovi a nie jeho dependantom, narozdiel od študentských víz. Víza sa teda nemusia hodiť tým, ktorí cestujú v páre a splnili by podmienky dependant víz. Viac o študentských dependant vízach sa dozviete tu: http://www.australiaonline.sk/viza-a-emigrace#viza-ke-studiu-a-cestovani/dependant-viza

Aké sú limity týchto víz?

V prvom rade je potrebné mať na pamäti už spomínaný limit v počte vydaných víz. Ďalej potom nutnosť zmeny zamestnávateľa, min. raz v priebehu celého pobytu. Značným limitom je tiež skutočnosť, že vízum možno udeliť len raz a víza sa vydávajú zásadne mimo územia Austrálie. To znamená, že žiadatelia v Austrálii by museli z krajiny najprv odcestovať. V prvom rade je treba mať na pamäti už spomínaný limit v počte vydaných víz. Ďalej nutnosť zmeny zamestnávateľa, min. raz v priebehu celého pobytu. Značným limitom je tiež skutočnosť, žé víza možno udeliť iba raz. Víza sa vydávajú zásadne mimo územia Austrálie. Žiadatelia, ktorí by chceli získať W&H po skončení ich študentských alebo turistických víz, by museli z krajiny najskôr odcestovať a podať žiadosť o W&H zo zahraničia.

Ďalšou nevýhodou je skutočnosť, že po skončení W&H víza nie je možné žiadať v Austrálii o víza študentské. Záujemca musí odcestovať mimo územie Austrálie a žiadať odtiaľ. V takejto situácii bude musieť preukázať, že je “genuine applicant”, čo nebýva jednoduché.

O ďalších podrobnostiach týkajúcich sa týchto víz vás budeme priebežne informovať.

Ďalšie podrobnosti o Working and Holiday vízach nájdete na našich stránkach tu: http://www.australiaonline.sk/viza-a-emigrace#viza-pro-praci/work-and-holiday