Od 1.1.2016 vošla do účinnosti dohoda o Work and Holiday (W&H) vízach medzi Austráliou a Slovenskou republikou a súčasne bola otvorená kvóta pre 200 občanov Slovenska. Otvorila sa tak možnosť podať žiadosť. Všetko funguje na princípe kto skôr zažiada, víza získa a zvyšok žiadateľov má jednoducho smolu. Kvóta 200 vydaných víz je nekompromisná. Je potrebné pripomenúť, že podobná dohoda medzi Austráliou a Českou republikou je stále v nedohľadne!

W&H s462 víza môžu pôsobiť na prvý pohľad lákavo, ale rozhodne nie sú pre každého. Work and Holiday víza sú určené mladým ľuďom zo Slovenska vo veku 18 až 30 rokov, ktorí chcú v Austrálii pracovať, cestovať alebo študovať, maximálne však na dobu 1 roka. Hlavným obmedzením zostáva počet vydaných víz, ktoré Austrália poskytuje. Zo skúsenosti s vydávaním takýchto víz v iných štátoch štátoch (napr. Poľsko) možno odhadnúť, že 200 miest sa obsadí už v priebehu niekoľkých dní. Ďalšia možnosť zažiadať o tieto víza sa uvoľní až za ďalší rok.

 

 

Čo vám Work and holiday víza do Austrálie umožní?

 

 • získať ročné víza do Austrálie s možnosťou neobmedzenej práce
 • pracovať pre jedného zamestnávateľa v maximálnej dĺžke 6 mesiacov (cieľom je nútiť žiadateľa, aby cestoval a nezostal u jedného zamestnávateľa po celú dobu pobytu)
 • možnosť študovať v max. dĺžke 4 mesiace
 • cestovať z a do Austrálie bez obmedzenia (v rámci platnosti víza)

 

Aké sú kritériá pre získanie Work and holiday víza?

 

 • pas štátu, ktorý má s Austráliou podpísanú dohodu o W&H (od 1.1.2016 Slovenská republika, prípadne ďalšie …)
 • list o podpore (nomináciu) – tzv. “Letter of Support” zo slovenského Ministerstva vnútra (bude vydaný v limitovanom počte 200 ks)
 •  vek žiadateľa 18 – 30 rokov (v čase podania žiadosti nesmie žiadateľ dosiahnuť vek 31 rokov)
 • vysokoškolské vzdelanie (ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo úspešne zakončené min. 2 roky bakalárskeho štúdia)
 • preukázanie dostatočného finančného zabezpečenia (5000 AUD + náklady na cestovné vo výške cca 1500 AUD)
 • dostatočná úroveň anglického jazyka (znalosť anglického jazyka sa preukazuje jednou z medzinárodne uznávaných skúšok – IELTS, TOEFL, OET alebo CAE)
 • preukázať, že žiadateľ je “Genuine applicant”, trestne bezúhonný a spôsobilý

 

Čo mi však Work and holiday víza neumožnia?

 

 • neumožní vám vziať na svoje víza svojho partnera a dieťa (deti) / to umožňujú napríklad študentské víza
 • neumožní vám pracovať u jedného zamestnávateľa po celý čas
 • po skončení víza nemožno požiadať o nové W&H ani o študentské víza (to ide len mimo územia Austrálie a po týchto pracovných W&H vízach bude veľmi ťažké dokázať, že ste naozaj “genuine applicant”, teda že váš zámer študovať je nefalšovaný)

 

Aké sú limity týchto víz?

V prvom rade je potrebné mať na pamäti už spomínaný limit v počte vydaných víz. Po druhé potom nutnosť zmeny zamestnávateľa, min. raz v priebehu celého pobytu. Značným limitom je tiež skutočnosť, že vízum možno udeliť len raz a víza sa vydávajú zásadne mimo územia Austrálie. Žiadatelia, ktorí by chceli získať W&H po skončení ich študentských alebo turistických víz by museli z krajiny najskôr vycestovať a podať žiadosť o W&H zo zahraničia.

Je dôležité tiež upozorniť na to, že získať samotné víza nemusí byť jednoduché. Každý žiadateľ musí spĺňať kritériá, bez ktorých o víza žiadať nemôže. Požiadavky, ktoré sú na žiadateľa kladené, môžu vyzerať na prvý pohľad banálne, často však záleží na detailoch, ktoré rozhodnú o udelení/neudelení víz, a preto odporúčame profesionálnu asistenciu. Vzhľadom k nízkej kvóte je práve čas kľúčový. Naše skúsenosti s podávaním W&H víz žiadateľov z iných štátov, kde tieto víza už nejakú dobu fungujú, spolu s podporou migračných poradcov vám garantujú najrýchlejšie a úspešné vybavenie vašej žiadosti. 

Ak spĺňate všetky kritériá a uvažujete o získaní W&H, kontaktujte nás. Očakávame, že kvóta bude veľmi rýchlo vyčerpaná.

Všetky žiadosti sa podávajú fyzicky v Berlíne. Ak s s vybavením víz obrátite na nás, postaráme sa o všetky náležitosti žiadosti za vás a garantujeme profesionálne poradenstvo, ktoré sa opiera o našu 16 ročnú skúsenosť. 

Viac informácií vám poskytne naša bratislavská kancelária; pavlina.sk@australiaonline.sk