• Bratislava 0918 570 900
  • Praha 733 123 999
  • Brno 734 449 949
  • Sydney 0422 611 611

Finanční krytie (zábezpeka)

Čo to finančné krytie je?

Z pohľadu ambasády finančné krytie predstavuje prostriedky, z ktorých môžete čerpať v čase vášho pobytu v Austrálii. Je preto nevyhnutné, aby sa jednalo o financie disponibilné, teda také, ktoré máte kedykoľvek k dispozícii a ku ktorým máte preukázateľný prístup (napríklad prostredníctvom e-bankovníctva alebo platobnej karty). Podstatou finančného zabezpečenia je to, aby sa študenti alebo ich blízki nedostávali počas ich pobytu v Austrálii do problémov spojených s nedostatkom financií a nemali tak tendenciu porušovať podmienky študentských víz.

Finančné krytie môže byť vyžadované u študentských (respektíve dependant) alebo turistických víz.

Ak žiadateľ nepreukáže dostatočné finančné krytie, môže to viesť k zamietnutiu víz.

Kto ho musí preukazovať?

Hoci dostatočné finančné krytie musí mať zabezpečené každý žiadateľ, preukazujú ho výhradne len žiadatelia s vyššou rizikovosťou alebo sa financie dokladajú dodatočne na základe vyžiadanie imigračného.

V prípade kombinácie národnosti so strednou rizikovosťou (výnimočne môže platiť aj pre CZ / SK) a školou s najvyššou rizikovosťou platia prísnejšie podmienky pri žiadosť o víza.

Príklad: Občan Maďarska sa rozhodne pre štúdium odbornej školy (VET) s vysokou rizikovosťou. Platia teda prísnejšie podmienky pre získanie víz, a preto musí doložiť okrem iného aj výšku finančného krytia.

V prípade turistických víz záleží na konkrétnej situácii, respektíve úradníkovi, či bude doklady na preukázanie finančného krytia vyžadovať alebo nie.

Ako sa finančné krytie počíta?

Aby vaša žiadosť na ambasáde obstála, musíte na požadovanú dobu vášho pobytu v Austrálii preukázať dostatočné finančné krytie pre vás, prípadne aj ostatných členov rodiny (ak sú súčasťou žiadosti). V prípade žiadateľov z Čiech a zo Slovenska je táto doba obmedzená max. 12 mesiacmi. Ak teda žiadate o víza, ktoré majú byť vydané na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov, preukazujete len prvých 12 mesiacov. Ak je váš pobyt kratší ako 12 mesiacov, preukazujete finančné prostriedky na dobu úmernú vášmu plánovanému pobytu (štúdium + prázdniny).

Finančné krytie sa skladá z nasledujúcich nákladov:

Druh Žiadateľ Požadovaná čiastka fin. krytia
Životné náklady Životné náklady 1 691 AUD/mesiac*
Partner/-ka 35 % (592 AUD/mesiac)*
Prvé dieťa 15 % (253 AUD/mesiac)*
Každé ďalšie dieťa 15 % (253 AUD/mesiac)*
Školné Hlavný žiadateľ Zvyšok nezaplateného školného max. do prvého roka štúdia
Deti hlavného žiadateľa - školopovinné (5-18 rokov) Za každé dieťa 10 000 AUD/rok
Cestovné náklady Hlavný žiadateľ 2 000 AUD
Ostatní členovia rodiny 2 000 AUD za každého

*sumy sú zaokrúhlené

U turistických víz sa finančné krytie počíta obdobne s tým rozdielom, že sa nepočíta so školným maloletých detí a pobyt je spravidla ďaleko kratší ako u študentských víz.

Príklad počítania finančného krytia:

Žiadateľ, ktorý je zapísaný na 2 ročný kurz, za ktorý vopred uhradil 1 semester, teda 2 500 AUD, bude musieť preukázať finančné krytie:

Životné náklady 12 x 1 690,93 AUD = 20 290 AUD
Neuhradené školné 2 500 AUD (do 1. roku štúdia)
Cestovné náklady 2 000 AUD
Celková čiastka 24 790 AUD

+ Ak by s vami cestovala manželka a dieťa vo veku napr. 10 rokov, potom by sa pripočítalo:

Životné náklady (manželka) 12 x 591,66 AUD = 7 100 AUD
Životné náklady (dieťa) 12 x 253,33 =3 040 AUD
Školné (dieťa) 10 000 AUD
Cestovné náklady 2 000 AUD
Cestovné náklady (dieťa) 2 000 AUD
Celková čiastka 48 930 AUD

Aké doklady potrebujem na preukázanie finančného krytia?

Legislatíva nepozná obmedzenia zdroja finančného krytia. V praxi je však zdroj, odkiaľ môžu finančné prostriedky pochádzať, obmedzený. Samozrejme, ideálne je, ak máte vlastné finančné prostriedky na svojom bankovom úcte, nejedná sa však zďaleka o jediný spôsob ako finančné krytie preukázať. Finančné krytie môže pochádzať napr. od členov najbližšej rodiny (rodičia, súrodenci, partner). Úradníci neskúmajú len výšku finančného krytia, ale tiež zdroj týchto prostriedkov (teda akýsi pôvod) a prístup k týmto prostriedkom.

Príklady preukázania finančného krytia:

Kto financie poskytuje Aké dokumenty dokladáte
Forma preukázania Preukázanie pôvodu finančných prostriedkov Dôkazy o prístupe k fin. prostriedkom
Žiadateľ
(śtudent)
posledný mesačný výpis z osobného alebo podnikateľského bankového účtu Vlastné zdroje, doklad o zrušení sporenia, vkladnej knižky a podobne -
Žiadateľ
(zamestnanec)
posledný mesačný výpis z osobného bankového účtu pracovná zmluva/3 posledné výplatné pásky/potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu -
Žiadateľ
(zamestnanec)
posledný mesačný výpis z osobného alebo podnikateľského bankového účtu kópia živnostenského oprávnenia/výpis z obchodného registra + daňové priznania za posledný rok -
Iná osoba
(zamestnanec)
posledný mesačný výpis z osobného bankového účtu pracovná zmluva/3 posledné výplatné pásky/potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu dispozičné právo k účtu
Iná osoba
(podnikateľ)
posledný mesačný výpis z osobného alebo podnikateľského bankového účtu kópia živnostenského oprávnenia/výpis z obchodného registra + daňové priznanie za posledný rok dispozičné právo k účtu
Iná osoba
(dôchodca)
posledný mesačný výpis z osobného bankového účtu výmer zo správy sociálneho zabezpečenia o výške dôchodku dispozičné právo k účtu

Uvedená tabuľka je veľmi orientačná a vždy záleží na konkrétnej situácii každého klienta. Medzi ostatné zdroje patrí predaj hnuteľného i nehnuteľného majetku, pôžička od bankovej inštitúcie, vypovedaný termínovaný účet a podobne. Naši migrační poradcovia majú s preukazovaním finančného krytia bohaté skúsenosti a radi vám poradia najvhodnejší spôsob.

Preukazovanie finančného krytia je veľmi individuálna záležitosť, preto ho s nami vždy dôkladne dopredu konzultujte.

KONTAKTY

Dohodni si konzultáciuzdarma

Bezplatné konzultácie prebiehajú v kancelárii AustraliaOnline. Preto, aby sme sa vám mohli plne venovať, odporúčame si konzultáciu telefonicky vopred dohodnúť.

+420 733 123 999
Späť na kontakty

Bezplatné konzultácie prebiehajú v kancelárii AustraliaOnline. Preto, aby sme sa vám mohli plne venovať, odporúčame si konzultáciu telefonicky vopred dohodnúť.

+420 734 449 949
Späť na kontakty

Bezplatné konzultácie prebiehajú v kancelárii AustraliaOnline. Preto, aby sme sa Vám mohli plne venovať, odporúčame konzultáciu telefonicky vopred dohodnúť.

+421 918 570 900
Späť na kontakty

Zpět
Helena Laurentová
Helena Laurentová
tel.: +61 2 9003 0455
email: sydney@australiaonline.agency
Moje skúsenosti
Adresa:
Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St.
Sydney, NSW, 2000, Austrálie
Otváracia doba
PONDELOK 09.30 až 17.00
UTOROK 10.00 až 17.00
STREDA 10.00 až 17.00
ŠTVRTOK 10.00 až 17.00
PIATOK 10.00 až 14.00
Ukázať mapu

Bezplatné konzultácie prebiehajú v kancelárii AustraliaOnline. Preto, aby sme sa Vám mohli plne venovať, odporúčame konzultáciu telefonicky vopred dohodnúť.

+61 2 9003 0455
Zpět na kontakty

AustraliaOnline

Vodičkova 791/41
Praha 1, 110 00
Česká Republika

AustraliaOnline

Suite 301, Level 3, 39 Liverpool St.
Sydney, NSW, 2000,
Austrálie

AustraliaOnline

Rašínova 103/2
Brno, 602 00
Česká republika

AustraliaOnline

Poštová Office Center
Poštová 503/1, 811 06, Bratislava
Slovenská republika
Sydney
(NSW)
Brisbane
(QLD)
Gold Coast
(QLD
Perth
(WA)
Noosa (QLD),
Byron Bay (NSW)
Cairns
(QLD)
Melbourne
(VIC)
Adelaide (SA),
Hobart (TSM)
Pracovné príležitosti 100 % 80 % 60 % 80 % 50 % 50 % 90 % 60 %
Výber naväzujúcich kurzov 100 % 80 % 50 % 80 % 20 % 30 % 80 % 50 %
Australský lifestyle 70 % 90 % 100 % 70 % 100 % 100 % 70 % 50 %
Assesment
levels
Preukazovanie
finančného
krytia
Povinná
docházka
Počet hod. výuky za týždeň Flexibilný
rozvrh
Požadovaná
úroveň
angličtiny
Forma
úhrady
Dĺžka
štúdia
Jazyková (ELICOS) 2 (nízké riziko) NIE min. 80% 20 až 25 NIE ŽIADNA celé štúdium 12 až 52 týždňov
Odborná (VET) 2 (nízké riziko) ÁNO NIE 16 až 25 ÁNO INTERMEDIATE umožňuje splátky (3 mesiace) 3 až 36 mes.
Univerzita (HIGHER EDUC.) 1 (najnižšie riziko) - - 15 až 30 ÁNO UPPER INTERM. ÁNO
individuálne
splátky
1/2 až 5 rokov
Čo mi zaistí AustraliaOnline Čo by som si mal zariadiť sám
Ubytovanie pre začiatok Medzinárodnú platobnú kartu
Najvýhodnějšiu letenku Zdravotné a sociálne poistenie
Prevod finančných prostriedkov Medzinárodný vodičský preukaz
Poistenie pred nástupom do školy Kópie osobných dokladov
Informačný balíček Plné moci
NNezapomenuteľné zážitky :) Referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov
Prvé dni Prvý týždeň Prvý mesiac
1. Prílet na letisko 1. Kontakt so študentským centrom AustraliaOnline 1. Prvá návšteva školy, orientácia
2. Odvoz z letiska 2. Návšteva popríletovej orientácie 2. Príprava pre hľadanie práce, resume
3. Dočasné ubytovanie 3. Založenie bankového účtu 3. Získanie ABN
4. Výber alebo presun finančných prostriedkov 4. obstaranie SIM karty 4. Hľadanie práce, konečne :)
5. Nákup najnutnejších potrieb, potravín 5. Orientácia v lokalite 5. Výlet po okolí
S registrov.
migračným poradcom
S bežnou
študentskou alebo cestovnou agentúrou
Svojpomocne
Poradenstvo v oblasti študentských aj iných druhov víz ÁNO OBMEDZENE -
Zodpovednosť za poskytnuté informácie ÁNO ŽIADNA -
Možnosť overenia dokumentov ÁNO NIE ZA PENIAZE
Informácie o iných
typoch víz a emigrácii
ÁNO NIE -
Pravidelné
školenia poradcov
ÁNO NIE -
 
Na čo by ste nemali zabudnúť pred návratom domov
Ak odlietate skôr ako končí škola, oznámte to v škole
Nezabudnite si prebukovať letenku
Zaplaťte v Austrálii všetky svoje dlhy, elektriku, telefón, internet, pokuty
Ak sa nebudete do Austrálie vracať za prácou, požiadajte o vrátenie Superannuation
Ak ste podnikali, podajte daňové priznanie
Rozlúčte so všetkými priateľmi, budete ich potrebovať, keď sa budete vracať :)
S agentúrou Pomocou
kamaráta / rodíny
na vlastnú
päsť
Pomoc
s výberom školy
Aktuálne informácie o vízach
Vybavenie víza
pomoc pri hľadaní práce
Služby študentského centra
Asistencia po dobu celého pobytu
Vybavenie ďalšieho víza
Cena za všetky služby ZDARMA ZDARMA ZDARMA
 
Orientační cena potravin AUD
mléko plnotučné (1 l) 2.15
máslo (500 g) 2.97
sýr (1 kg) 6
jogurt (1 kg) 5.5
kuřecí maso (1 kg) 9
hovězí maso (1 kg) 15
párky (1 kg) 3.80
šunka (1 kg) 6.50
rajčata (1 kg) 5
paprika (1 kg) 6
brambory (1 kg) 2.98
rýže (1 kg) 1.80
cereálie (600 g) 6
jablka (1 kg) 4.50
banány (1 kg) 3.98
olej (1 l) 5
vejce (12 ks) 4
minerálka (1,5 l) 2.81
džus (2 l) 5
1 balení těstovin 1
víno (1 l) 7
pivo (1 lahev/plechovka - cca 450 ml) 3.50
čaj porcovaný (25 ks) 2.16
chléb bílý toustový (700 g) 1
tuňák v plechovce (400 g) 3.50
mražená pizza (500 g) 3
mražené hranolky (1 kg) 2.50
KURZ Min. vyžadovaná úroveň angličtiny Zakončen oficiální zkouškou
Obecná angličtina NE NE
Příprava na zkoušky IELT NE ANO
Akademická angličtina (EAP) INTERMEDIATE NE, možnost pokrašovat na Univerzitě
Příprava na zkoušky CAMBRIDGE (FCE, CAE, CPE) (UPPER) INTERMEDIATE ANO
KVALIFIKACE Délka studia
Certificate I 2 až 3 měsíce
Certificate II 2 až 6 měsíců
Certificate III 6 až 9 měsíců
Certificate VI 6 až 12 měsíců
Diploma 1 až 2 roky
Advance Diploma 1,5 až 2,5 roku
KVALIFIKACE Délka studia Popis kurzu
Bachelor Degree (Bc.) 3 až 4 roky Základní stupeň univerzitního vzdělání
1 rok 6 měsíců Navazující na bakaláři nebo na dlouhodobé praxi v oboru
Post-Graduate Diploma 1 rok mezistupeň mezi bakalářem a magisterským programem
Masters Degree 1 až 2 roky Kladen důraz na praktickou aplikaci v oboru
Doctoral Degree (PhD) 3 až 6 let Nejvyšší stupeň univerzitního vzdělání, navazující na ukončené UNI vzdělání postgraduál
Typ vzdělání Délka studia Věk studenta Povinná školní docházka
Základní škola
(Primary school)
trvá 7 až 8 let 5 - 12 let ANO
Střední škola I
(Lower secondary school)
trvá 3 až 4 roky 12 - 16 let ANO
Střední škola II
(Senior secondary high school)
trvá 2 roky 16 - 18 let NE
Nejčastější studentská zaměstnání Hrubá hodinová mzda (AUD)
Servírka, číšník, barman (Waiter, Waitress, Bartender) 17-20 + Tips
Pomocná síla do kuchyně (Kitchenhand / Sandwichhand) 16-18
Obsluha v kavárně (Barista) 17-20 + Tips
Rozvoz pizzy 17-20 + Tips
Práce v pekárně 16-19
Uklízeč(ka) v hotelu či v kancelářích 16-22
Doplňování zboží v supermarketech 18-24
Mytí aut v mycích linkách 16-18
Obsluha benzínových stanic 16-20
Roznášení letáků 16-18
Sběr ovoce (zajištěné ubytování na farmě) 16-18
Pokladní v supermarketu 19-25
Pomocné práce na stavbách 20-30
Noční stěhování kanceláří 20-30
Mytí oken 16-22
Výše zdanitelného příjmu (v AUD) Residenti Neresidenti
0 - 18.200 0 32,5 centu z každého $ 1
18.201 - 37.000 19 centů z každého $ 1 přes $ 18.200 32,5 centu z každého $ 1
37.0001 - 80.000 $ 3.572 + 32,5 centů z každého $1 přes $ 37.000 32,5 centu z každého $ 1
80.001 - 180.000 $ 17.547 plus 37 centrů z každého $1 přes $ 80.000 $ 26.000 + 37 centů z každého $1 přes $ 80.000
180.001 a více $ 54.547 plus 45 centrů z každého $1 přes $ 180.000 $ 63.000 + 45 centů z každého $1 přes $ 180.000
Letecká společnost Origin Destinace Délka letu, včetně mezipřistání Mezipřistání / STOP-OVER Frekvence letů z Prahy
Emirates (EK) Praha, Vídeň Sydney, Brisbane, Perth, Melbourne + všechny destinace v Austrálii 22,5 hod. Dubaj, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok denně
Korean Air (KE) Praha, Vídeň Sydney, Brisbane 28 hod. Soul (Jižní Korea) denně
Singapore Air (SQ) Praha Sydney, Brisbane, Perth, Melbourne, Adelaide 28 hod. Singapore denně
Cathay Pacific (CX) Praha Sydney, Brisbane, Cairns, Adelaide, Melbourne, Perth 28,5 hod. Hong Kong některé destinace denně
China Airlines (CI) Praha, Vídeň Sydney, Brisbane 43 hod. Taipei PO, ÚT, SO